Tuesday, September 13, 2005

بینا داراب زند و افشین بایمانی، دو وبلاگ نویس زندانی، به دادگاه کرج احضار شدند

بینا داراب زند و افشین بایمانی، دو وبلاگ نویس زندانی، به دادگاه کرج احضار شدند
بینا داراب زند و افشین بایمانی، دو وبلاگ نویس زندانی، به دادگاه کرج احضار شدند. بنا به گزارشها بینا داراب زند که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می برد گفته است تنها در صورتی که وکیلش در تمامی مراحل بازجوئی و محاکمه حضور داشته باشد حاضر است به دادگاه برود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home