Thursday, November 17, 2005

شجريان هنر براي مداحي نيستشجريان: تحريم راديو و تلويزيون تا روز قيامت ادامه دارد!
شجريان: هنر برای مداحی نیست. هنر در وهله‌ی اول ذاتش اعتراض است.
شامگاه جمعه گذشته محمدرضا شجریان همراه با هنرمندان حسین علیزاده،‌ کیهان کلهر و همایون شجریان در مرکز فیلارمونی شهر کلن‌ در برابر بیش از یکهزار تن از مشتاقان موسیقی به اجرای قطعات موسیقی آوازی ایران پرداختند. استاد شجريان در پايان اين كنسرت در گفتگويى با صداى آلمان از این برنامه‌ها، برپایی کنسرت در تهران، و بالاخره آخرین سی.دی ایشان بنام «فریاد» سخن گفت.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home