Friday, February 03, 2006

28 دانشجو طي چهار ماه گذشته اقدام به خودكشي كردند


مديركل حراست وزارت علوم:

مديركل حراست وزارت علوم: استفاده از رانت در دانشگاهها بايد متوقف شود حراست حق برخورد با دانشجويان را ندارد 28 دانشجو طي چهار ماه گذشته اقدام به خودكشي كردند
سرويس: صنفي 1384/11/14 02-03-2006 10:58:06 8411-08113: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: صنفي
مدير كل حراست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اقدام به خودكشي 28 دانشجو طي چهار ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر علي اصغر زارعي در سي و هشتمين نشست معاونان دانشجويي و فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور، افزود: متاسفانه دو مورد خودكشي منجر به فوت شد و مابقي دانشجويان با تلاشهاي صورت گرفته نجات يافتند.
وي با بيان اينكه از 28 دانشجويي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند، هفت مورد مرد و 21مورد زن بودند، درباره علل خود كشي اين دانشجويان، اظهار كرد بيشترين دليل خودكشي اين دانشجويان مسايل عاطفي و عشقي و پس از آن مشكلات خانوادگي بود.
دكتر زارعي با اعتقاد به اينكه دانشجويان بايد با نشاط و با انرژي فعاليت كنند، سياست وزارت علوم را «انبساطي» و « توسعه فعاليت شاداب دانشجويان» اعلام كرد و افزود: با هر گونه فعاليت‌هاي انقباضي و اقدامات محدود كننده كه مانع از فعاليت شاداب دانشجويان باشد، مخالفيم.
وي در عين حال گفت: البته فعاليت‌هاي انبساطي بايد مبتني بر چارچوب و مقرراتي باشد كه در دانشگاه‌ها موجود است كه خوشبختانه در اين باره مشكل خلا آيين‌نامه‌اي نداريم، يعني اگر ابلاغيه‌ها و آيين‌نامه‌ها اعمال و اجرا شود بسياري از مشكلات به حداقل مي‌رسند.
مدير كل حراست وزارت علوم دانشگاه را خانواده‌اي شامل دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان بيان كرد و گفت: مسؤولان دانشگاه بايد با اتكا به قوانين و مقررات، انسجام اين خانواده دانشگاهي را پايه‌ريزي و تقويت كنند و اجازه ندهند مجبور شود مشكلات خود را به مراكزي بيرون از دانشگاه انتقال دهد، البته از سويي نبايد از بيرون دانشگاه چيزهايي را به اين خانواده القا و ديكته كنند.
پيشنهاد صدور مجوز شش ماهه براي نشريات دانشجويي
دكتر زارعي با بيان اينكه جلسات گسترده شوراي فرهنگي دانشگاه‌ها بايد به صورت مستمر و هر 15 روز يك بار برگزار شود، به پيشنهاد معاون دانشجويي مبني بر صدور مجوز شش ماهه براي نشريات دانشجويي اشاره كرد و افزود: طبق اين پيشنهاد در مدت شش ماه، عملكرد نشريات در چارچوب قانون ارزيابي مي‌شود و پس از آن مجوز براي مدت بيشتري صادر خواهد شد.
مدير كل حراست وزارت علوم آرمان خواهي را بحث اساسي و بنيادين در فضاي دانشجويي دانست و اظهار كرد: دانشجو بايد آرمانخواه باشد، زيرا در غير اين صورت انسان بدون آرمان پوچگرا مي‌شود.
وي افزود: آرمانخواهي به معناي عاريت گرفتن فكر نيست، بلكه دانشجو بايد مستقل و داراي فكر و انديشه باشد.
ضرورت فعال شدن هيات‌هاي نظارت در دانشگاه‌ها
حراست حق برخورد با دانشجويان را ندارد
به گزارش ايسنا، دكتر زارعي خواستار فعال شدن هيات‌هاي نظارت در دانشگاه‌ها شد و گفت: اين هيات بايد بر نشست‌ها، جلسات و مسائلي كه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد نظارت داشته باشد و درخواستهاي انجمنها و تشكلها را بررسي كنند و در اين بين بايد كميته انضباطي و شوراي فرهنگي و ساير مراكز نيز فعال شوند تا مشكلات كم شود.
وي وظيفه حراست را توليد اطلاعات و كمك به مسؤولان از طريق رساندن اطلاعات بموقع دانست و تصريح كرد: حراست حق برخورد با دانشجويان را ندارد، البته امر به معروف و نهي از منكر وظيفه عمومي است اما ايجاد محدوديت از طريق انتظامات را قبول نداريم.
دكتر زارعي افزود: اگر دانشجو عرف و شئونات دانشگاه به عنوان يك محيط الگو را رعايت نكند، انتظامات موظف است در مرحله اول تذكر دهد و اگر رعايت نشد گزارشي به كميته انضباطي ارائه كند كه اين كميته وظيفه برخورد دارد.
مدير كل حراست وزارت علوم تاكيد كرد: انتظامات پاسبان نيست كه برخورد كرده و محدوديت ايجاد كند.
انتقاد از رانت‌ در دانشگاه‌ها
به گزارش ايسنا دكتر زارعي با تاكيد بر ايجاد فضاي اعتماد در دانشگاه‌ها گفت: اين فضا ابتدا بايد در خانواده‌ها تامين شود تا دانشجويان با پيشينه قبلي و مثبت به دانشگاه وارد شوند.
وي با انتقاد از آنچه استفاده از رانت در دانشگاه‌ها مي‌ناميد، ضمن تاكيد بر لزوم توقف اين امر، اظهار كرد: برخي دانشجويان كه 11 ترم مشروط مي‌شوند با استفاده از رانت هنوز در دانشگاه‌ها حضور دارند اما برخي ديگر با چهار ترم مشروط شدن از دانشگاه اخراج مي‌شوند.
ايجاد شبكه‌هاي بازاريابي هرمي در محيطهاي دانشگاهي خلاف است
وي درباره عضويت دانشجويان در شبكه‌هاي بازاريابي هرمي گفت: بازاريابي اينترنتي در دنيا به صورت يك فرهنگ درآمده است، اما در جامعه ما به عنوان يك روش تجاري نهادينه شده و آسيب پذيري آن بالاست و از ناحيه بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي با اهداف خاص صورت مي‌گيرد و نفس اين كار ممنوع است اما تحقيق و تفحص براي پيدا كردن دانشجويان عضو اين شبكه وظيفه ما نيست و وظيفه برخورد نداريم.
مدير كل حراست وزارت علوم تصريح كرد: اگر دانشجويي در داخل دانشگاه و خوابگاه شبكه ايجاد كند، خلاف است و اگر گزارش شود ابتدا تذكر داده و پس از آن پرونده اين دانشجويان به كميته انضباطي ارجاع مي‌شود.
بازنگري در ساختار حراست وزارت علوم
دكتر زارعي از بازنگري در ساختار حراست وزارت علوم خبر داد و گفت: اين بازنگري به صورت شكلي و محتوايي است كه مقدمات اوليه آن در دولت طي شده و آماده ارائه به مجلس است و اميدواريم با تصويب قانون جديد دغدغه ما برطرف شود.
وي در مورد استفاده از ابزارهاي پيشرفته و الكترونيكي در بحث نظارت در دانشگاه‌ها، خاطرنشان كرد: در بسياري از دانشگاه‌ها از اين ابزار استفاده مي‌شود كه اين امر نياز به استفاده از نيروي انساني را كاهش مي‌دهد و حق دولت است كه در محيط‌هاي عمومي خود از امكانات الكترونيكي استفاده كند.
دكتر زارعي با اشاره به نصب دوربين‌هاي مداربسته در محوطه دانشگاه تربيت معلم، اظهار كرد: هدف از اين كار ايجاد امنيت و فضاي آرام در دانشگاه است تا مشكل خاصي پيش نيايد، زيرا بسياري از دانشگاه‌ها ديوار و حصار ندارند بنابراين با استفاده از امكانات الكترونيكي سعي در حفظ امنيت مي‌كنند.
دكتر زارعي خاطرنشان كرد: امكانات الكترونيكي نبايد وارد حوزه خصوصي دانشجو و دانشگاه شود و اجازه نمي‌دهيم كه اين امكانات در اماكن خصوصي استفاده شود كه حق اين كار هم وجود ندارد.
مدير كل حراست وزارت علوم تاكيد كرد: نگاه سنتي و چماقي به حراست بايد به نگاه چراغي تبديل شود.
زارعي در ادامه بيشترين اعتراض دانشجويان در ماه‌هاي اخير را مربوط به طبخ و كيفيت غذا عنوان كرد و گفت: هر هفته گزارشاتي درباره كيفيت غذا به وزارت علوم مي‌رسد و بخشي از اين مشكلات به لحاظ بودجه و موارد مصرفي در حال رفع شدن است.
به گزارش ايسنا، وي مشكل خوابگاه را از ديگر موارد نارضايتي‌ دانشجويان ذكر كرد و افزود: فشرده بودن دانشجويان در خوابگاه، كمبود امكانات رفاهي و نياز به امكانات جانبي همانند اينترنت از ديگر گزارشاتي است كه به وزارت علوم رسيده است.
مدير كل حراست وزارت علوم در خاتمه گفت: مشكلات آموزشي همانند به موقع برگزارنشدن كلاسها، عدم استفاده از اساتيد مجرب و عدم برگزاري برنامه‌هاي آموزشي سومين مشكل به حق دانشجويان است.
انتهاي پيام
حراست حق برخورد با دانشجويان را ندارد
28 دانشجو طي چهار ماه گذشته اقدام به خودكشي كردند
سرويس: صنفي 1384/11/14 02-03-2006 10:58:06 8411-08113: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: صنفي
مدير كل حراست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اقدام به خودكشي 28 دانشجو طي چهار ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر علي اصغر زارعي در سي و هشتمين نشست معاونان دانشجويي و فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور، افزود: متاسفانه دو مورد خودكشي منجر به فوت شد و مابقي دانشجويان با تلاشهاي صورت گرفته نجات يافتند.
وي با بيان اينكه از 28 دانشجويي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند، هفت مورد مرد و 21مورد زن بودند، درباره علل خود كشي اين دانشجويان، اظهار كرد بيشترين دليل خودكشي اين دانشجويان مسايل عاطفي و عشقي و پس از آن مشكلات خانوادگي بود.
دكتر زارعي با اعتقاد به اينكه دانشجويان بايد با نشاط و با انرژي فعاليت كنند، سياست وزارت علوم را «انبساطي» و « توسعه فعاليت شاداب دانشجويان» اعلام كرد و افزود: با هر گونه فعاليت‌هاي انقباضي و اقدامات محدود كننده كه مانع از فعاليت شاداب دانشجويان باشد، مخالفيم.
وي در عين حال گفت: البته فعاليت‌هاي انبساطي بايد مبتني بر چارچوب و مقرراتي باشد كه در دانشگاه‌ها موجود است كه خوشبختانه در اين باره مشكل خلا آيين‌نامه‌اي نداريم، يعني اگر ابلاغيه‌ها و آيين‌نامه‌ها اعمال و اجرا شود بسياري از مشكلات به حداقل مي‌رسند.
مدير كل حراست وزارت علوم دانشگاه را خانواده‌اي شامل دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان بيان كرد و گفت: مسؤولان دانشگاه بايد با اتكا به قوانين و مقررات، انسجام اين خانواده دانشگاهي را پايه‌ريزي و تقويت كنند و اجازه ندهند مجبور شود مشكلات خود را به مراكزي بيرون از دانشگاه انتقال دهد، البته از سويي نبايد از بيرون دانشگاه چيزهايي را به اين خانواده القا و ديكته كنند.
پيشنهاد صدور مجوز شش ماهه براي نشريات دانشجويي
دكتر زارعي با بيان اينكه جلسات گسترده شوراي فرهنگي دانشگاه‌ها بايد به صورت مستمر و هر 15 روز يك بار برگزار شود، به پيشنهاد معاون دانشجويي مبني بر صدور مجوز شش ماهه براي نشريات دانشجويي اشاره كرد و افزود: طبق اين پيشنهاد در مدت شش ماه، عملكرد نشريات در چارچوب قانون ارزيابي مي‌شود و پس از آن مجوز براي مدت بيشتري صادر خواهد شد.
مدير كل حراست وزارت علوم آرمان خواهي را بحث اساسي و بنيادين در فضاي دانشجويي دانست و اظهار كرد: دانشجو بايد آرمانخواه باشد، زيرا در غير اين صورت انسان بدون آرمان پوچگرا مي‌شود.
وي افزود: آرمانخواهي به معناي عاريت گرفتن فكر نيست، بلكه دانشجو بايد مستقل و داراي فكر و انديشه باشد.
ضرورت فعال شدن هيات‌هاي نظارت در دانشگاه‌ها
حراست حق برخورد با دانشجويان را ندارد
به گزارش ايسنا، دكتر زارعي خواستار فعال شدن هيات‌هاي نظارت در دانشگاه‌ها شد و گفت: اين هيات بايد بر نشست‌ها، جلسات و مسائلي كه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد نظارت داشته باشد و درخواستهاي انجمنها و تشكلها را بررسي كنند و در اين بين بايد كميته انضباطي و شوراي فرهنگي و ساير مراكز نيز فعال شوند تا مشكلات كم شود.
وي وظيفه حراست را توليد اطلاعات و كمك به مسؤولان از طريق رساندن اطلاعات بموقع دانست و تصريح كرد: حراست حق برخورد با دانشجويان را ندارد، البته امر به معروف و نهي از منكر وظيفه عمومي است اما ايجاد محدوديت از طريق انتظامات را قبول نداريم.
دكتر زارعي افزود: اگر دانشجو عرف و شئونات دانشگاه به عنوان يك محيط الگو را رعايت نكند، انتظامات موظف است در مرحله اول تذكر دهد و اگر رعايت نشد گزارشي به كميته انضباطي ارائه كند كه اين كميته وظيفه برخورد دارد.
مدير كل حراست وزارت علوم تاكيد كرد: انتظامات پاسبان نيست كه برخورد كرده و محدوديت ايجاد كند.
انتقاد از رانت‌ در دانشگاه‌ها
به گزارش ايسنا دكتر زارعي با تاكيد بر ايجاد فضاي اعتماد در دانشگاه‌ها گفت: اين فضا ابتدا بايد در خانواده‌ها تامين شود تا دانشجويان با پيشينه قبلي و مثبت به دانشگاه وارد شوند.
وي با انتقاد از آنچه استفاده از رانت در دانشگاه‌ها مي‌ناميد، ضمن تاكيد بر لزوم توقف اين امر، اظهار كرد: برخي دانشجويان كه 11 ترم مشروط مي‌شوند با استفاده از رانت هنوز در دانشگاه‌ها حضور دارند اما برخي ديگر با چهار ترم مشروط شدن از دانشگاه اخراج مي‌شوند.
ايجاد شبكه‌هاي بازاريابي هرمي در محيطهاي دانشگاهي خلاف است
وي درباره عضويت دانشجويان در شبكه‌هاي بازاريابي هرمي گفت: بازاريابي اينترنتي در دنيا به صورت يك فرهنگ درآمده است، اما در جامعه ما به عنوان يك روش تجاري نهادينه شده و آسيب پذيري آن بالاست و از ناحيه بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي با اهداف خاص صورت مي‌گيرد و نفس اين كار ممنوع است اما تحقيق و تفحص براي پيدا كردن دانشجويان عضو اين شبكه وظيفه ما نيست و وظيفه برخورد نداريم.
مدير كل حراست وزارت علوم تصريح كرد: اگر دانشجويي در داخل دانشگاه و خوابگاه شبكه ايجاد كند، خلاف است و اگر گزارش شود ابتدا تذكر داده و پس از آن پرونده اين دانشجويان به كميته انضباطي ارجاع مي‌شود.
بازنگري در ساختار حراست وزارت علوم
دكتر زارعي از بازنگري در ساختار حراست وزارت علوم خبر داد و گفت: اين بازنگري به صورت شكلي و محتوايي است كه مقدمات اوليه آن در دولت طي شده و آماده ارائه به مجلس است و اميدواريم با تصويب قانون جديد دغدغه ما برطرف شود.
وي در مورد استفاده از ابزارهاي پيشرفته و الكترونيكي در بحث نظارت در دانشگاه‌ها، خاطرنشان كرد: در بسياري از دانشگاه‌ها از اين ابزار استفاده مي‌شود كه اين امر نياز به استفاده از نيروي انساني را كاهش مي‌دهد و حق دولت است كه در محيط‌هاي عمومي خود از امكانات الكترونيكي استفاده كند.
دكتر زارعي با اشاره به نصب دوربين‌هاي مداربسته در محوطه دانشگاه تربيت معلم، اظهار كرد: هدف از اين كار ايجاد امنيت و فضاي آرام در دانشگاه است تا مشكل خاصي پيش نيايد، زيرا بسياري از دانشگاه‌ها ديوار و حصار ندارند بنابراين با استفاده از امكانات الكترونيكي سعي در حفظ امنيت مي‌كنند.
دكتر زارعي خاطرنشان كرد: امكانات الكترونيكي نبايد وارد حوزه خصوصي دانشجو و دانشگاه شود و اجازه نمي‌دهيم كه اين امكانات در اماكن خصوصي استفاده شود كه حق اين كار هم وجود ندارد.
مدير كل حراست وزارت علوم تاكيد كرد: نگاه سنتي و چماقي به حراست بايد به نگاه چراغي تبديل شود.
زارعي در ادامه بيشترين اعتراض دانشجويان در ماه‌هاي اخير را مربوط به طبخ و كيفيت غذا عنوان كرد و گفت: هر هفته گزارشاتي درباره كيفيت غذا به وزارت علوم مي‌رسد و بخشي از اين مشكلات به لحاظ بودجه و موارد مصرفي در حال رفع شدن است.
به گزارش ايسنا، وي مشكل خوابگاه را از ديگر موارد نارضايتي‌ دانشجويان ذكر كرد و افزود: فشرده بودن دانشجويان در خوابگاه، كمبود امكانات رفاهي و نياز به امكانات جانبي همانند اينترنت از ديگر گزارشاتي است كه به وزارت علوم رسيده است.
مدير كل حراست وزارت علوم در خاتمه گفت: مشكلات آموزشي همانند به موقع برگزارنشدن كلاسها، عدم استفاده از اساتيد مجرب و عدم برگزاري برنامه‌هاي آموزشي سومين مشكل به حق دانشجويان است.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home