Friday, August 19, 2005

برخورد با بد حجابی

برخورد با بدحجابي نيازمند تدوين حدود اجتماعي مقوله است
به گزارش ايسنا، سردار احمد‌مقدم همچنين در حاشيه اين مراسم در خصوص برخورد برخي نيروهاي غيرانتظامي با بدحجابي در سطح شهر از اين مسأله اظهار بي‌اطلاعي و خاطرنشان كرد: برخورد با بدحجابي نيازمند تدوين حدود اجتماعي مقوله است و ناجا در صورتي كه بدحجابي در حد يك رفتار اجتماعي قبيح باشد و احساسات مردم را جريحه‌دار كند، با آن برخورد مي‌كند.
فرمانده نيروي انتظامي

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home