Wednesday, September 28, 2005

70درصد زنان بندر كنگ در استان هرمزگان ختنه مى شوند


70درصد زنان بندر كنگ در استان هرمزگان ختنه مى شوند
منبع: كانون زنان ايرانى
-->
عمل ختنه كاملاًغير بهداشتى و توسط قابله هاى محلى به وسيله ى تيغ ريش تراشى انجام ميشود. دختران شهر بندر كنگ بعد از 40روزگى ختنه مى شوند. كه اين كار به خاطر ويژگيهاى هاى فرهنگى و سنتى اين شهر كاملاً موجه و منطقى جلوه داده مى شود و زنانى كه از اين كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش خوانده مى شوند. عمل ختنه در بندر كنگ"تيغ سنت و فرهنگ" خوانده مى شود و با روش هاى كاملاً غير بهداشتى و غير علمى و توسط قابله هاى محلى انجام مى شود. بندر كنگ يكى از شهر هاى كوچك استان هرمزگان در 5 كيلومترى بندر لنگه واقع شده است. اين شهر 13هزار نفر جمعيت دارد و هنوز با بافتى سنتى قواعد سختگيرانه اى را عليه زنان اجرا مى كند. عمل ختنه كه يكى از مصاديق بارز خشونت عليه زنان محسوب مى شود در اين شهر رواج دارد و بيش از 70درصد دختران اين شهر ختنه مى شوند. يك فعال امور زنان بندر كنگ كه به دليل پايه محكم سنت ها و تابو بودن ابراز برخى از اين سنت ها نخواست نامش را بگويد. از "ختنه زنان" اين شهر به صورت وسيع خبر داد. وى گفت: دختران شهر بندر كنگ بعد از 40روزگى ختنه مى شوند. كه اين امر بنا به پايه هاى فرهنگى و سنتى اين شهر امرى كاملاً موجه و منطقى جلوه داده مى شود و زنانى كه از اين كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش خوانده مى شوند. به گفته اين زن بومى بندر كنگ برخى از دختران اين شهر در سنين 4يا 5 سالگى ختنه مى شوند. اين كار با روش هاى كاملاً غير بهداشتى و غير علمى و توسط قابله هاى محلى انجام مى شود. عمل ختنه براى دختران اين سن بسيار عذاب آور است، زيرا آنها تمام مراحل مثله شدن را با چشمان خود مى بينند. عمل ختنه در بندر كنگ با بريدن لبه هاى كليتورس و به وسيله ى تيغ ريش تراشى انجام مى شود. اين آگاه محلى همچنين گفت: هرگونه اعتراض به اين عمل، سنت شكنى و سرپيچى از قواعد تعبير مى شود. آنگونه كه برخى از دختران اين شهر نيز عمل ختنه را پذيرفته و در موجه جلوه دادن آن مى كوشند. عمل ختنه در بندر كنگ"تيغ سنت و فرهنگ" خوانده مى شود. برخى از مردم بندر كنگ ختنه شدن مادران و مادربزرگ هايشان را دليلى موجه براى اين كار عنوان مى كنند. بيشتر اهالى بندر كنگ اهل تسنن هستند .گفته مى شود در بندر جاسك نيز اين عمل انجام مى شود. ممانعت از ادامه تحصيل دختران توسط پسران خانواده، مرد سالارى شديد، جلوگيرى از رفت و آمد آزاد زنان و دختران، تعدد زوجات و اهميت ندادن به تصميم هاى زنان در مرود مسائل مهم زندگى از ديگر مشكلات زنان بندر كنگ است. عمل ختنه روى صد و سى ميليون زن و دختر در جهان انجام شده است و دست كم هر ساله دو ميليون دختر در معرض خطر قربانى شدن قرار دارند يعنى روزى شش هزار دختر. "اين كار معمولاً در شرايط كاملاً ابتدايى به وسيله قابله يا زنى دهاتى انجام مى شود. از هيچ داروى بيهوشى براى اين كار استفاده نمى شود و دختران با هر ابزارى كه در دسترس باشند مانند تيغ ريش تراشي، چاقو، شيشه شكسته، سنگ نوك تيز و در بعضى مناطق با دندان بريده مى شوند..." اين قسمتى از كتاب "گل صحرا" خاطرات واريس ديرى زن افريقايى است كه در كودكى ختنه شده است. وقتى چندى پيش اين كتاب را مى خواندم هرگز تصور نمى كردم در كشور من هم زنانى تحت اين عمل وحشتناك قرار مى گيرند. امروز با فهميدن اينكه عمل ختنه در بعضى نقاط كشورم هم اتفاق مى افتد. چنان شوكه شده ام كه گويى هرگز انجام اين عمل رابراى زنان كشورم تصور نمى كردم. امروز همان قدر از شنيدن اين عمل وحشيانه در كشورم متاثر و مغموم شدم كه چند ماه پيش هنگام خواندن خاطرات واريس ديرى درباره مثله شدنش. امروز با زنى از اهالى بندر كنگ صحبت مى كردم. "بندر كنگ" يكى از شهرهاى كوچك استان هرمزگان ودر5 كيلومترى بندر لنگه است. اين زن زيبا روى جنوبى با نجابت خاص زنان آن خطه از مسائل و مشكلات زنان برايم مى گفت. اينكه ا وو دوستانش به تازگى موفق به تاسيس يك ngo براى زنان بندر كنگ شده اند. به قول خودش هدف اصلى شان از تاسيس اين نهاد غير دولتى فقط فراهم كردن زمينه اى براى حضور زنان در جامعه است. او رو به من گفت: كلاسهاى خياطي، گلسازى و كارگاههاى آموزشى همه بهانه اند، بهانه اى براى حضور زنان در جامعه. او از پدران، برادران و شوهران سخت گير بندر كنگ برايم گفت و اينكه آنها به بهانه هاى مختلف از رفت و آمد آزادانه همسران و خواهرانشان در شهر جلوگيرى مى كنند و خواهران جوان خودرا نيز بدون هيچ دليلى از ادامه تحصيل محروم مى كنند. اين دوست عزيز هنگام صحبت هايش ناگهان مكثى طولانى كرد و در سكوتى عجيب فرو رفت.... سكوتى كه انگار سالها طول كشيد وقتى با كنجكاوى دليل سكوتش را جويا شدم و او را تشويق به سخن گفتن كردم و خواستم تا مرا بيشتر در جريان مسائل و مشكلات زنان شهرش بگذارد. با صدايى لرزان گفت:" مى دانى خجالت مى كشم مساله اى را برايت بگويم"... و باز مكثى طولاني، " مى داني، مهم ترين مشكل زنان شهرمن مرد سالاري، آزار و اذيت مردان يا ممانعت از ادامه تحصيل دختران نيست. زنان شهرم مشكل بزرگ ترى دارند.... آنها هنوز ختنه مى شوند، من و ديگر زنان فعال شهرهم هرگز قادر به حل اين معضل نيستيم. ما توانستيم در اين شهر يك مدرسه دخترانه راهنمايى و يك انجمن شعر زنان تاسيس كنيم... اما چه فايده درباره اين عمل وحشتناك هيچ كارى نكرده ايم و نمى توانيم هم بكنيم. عمل ختنه در برخى ديگر از كشورهاى جهان هم انجام مى شود مثلاً در سومالى اعتقاد عمومى بر اين است كه چيزهاى بدى ميان ران هاى دختران وجود دارد كه ناپاك و نجس است و بايد از ميان برداشته شود. جاى آنها دوخته شود و فقط اثر زخمى در محلى كه اندام هاى جنسى بوده اند باقى گذاشته شود. اما جزئيات واقعى اين آئين همواره براى زنان به صورت معما باقى مى ماند. " نوزادان دختر بندر كنگ نيز پس از 40روزگى با تيغ ريش تراشى ختنه مى شوند. اگر خانواده اى در اين سن از عمل دخترش بگذرد، اين عمل در سن 4يا 5سالگى انجام مى شود. در اين عمل لبه هاى كلتيورس با تيغ بريده مى شود. تحمل اين كار براى دختران 4 يا 5 ساله به مراتب سخت تر از نوزادان است چرا كه آنها در تمام طول عمل شاهد مثله شدنشان هستند. كه اين مسئله در آينده برايشان عواقب روحى مخربى خواهد داشت. از دخترك بومى بندر كنگ مى پرسم: هيچوقت انجمن شما در جهت تغيير اين نگرش ها گام برداشته است:" تو مردم شهر من را نمى شناسى آنها از ختنه به عنوان " تيغ سنت و فرهنگ" نام مى برند.تيغى كه اگر بر بدن زنى ننشيند، آن زن نا پاك و نجس خواهد بود. حتى حرف زدن در اين باره هم گناه محسوب مى شود." شايد به همين خاطر است كه از من قول مى گيرد در نوشته هايم هرگز نامى از او نياورم. در بندر كنگ همچون ساير نقاطى كه اين سنت دست و پا گير و شوم اجرا مى شود. قابله هاى محلى در شرايط كاملاً غير بهداشتى و ابتدايى اين كار را انجام مى دهند. اين زنان اين عمل را مفيد و مجاز مى شمارند. سرپيچى از آن را بر نمى تابند. گفته مى شود اين سنت توسط مردان هرمزگان و از طريق سفر آنان به كشورهاى ديگر همچون هند (كلكته) و سومالى به اين ديار راه يافته است. دوست عزيزم در اين باره گفت: " هنوز پير مردانى را در در شهر مى شناسم كه زن و بچه اى در سومالى يا كلكته دارند و گاهى به آنها هم سر مى زنند، ورود اين سنت لعنتى هم لابد از همانجا بوده است." اعتقاد عمومى در بندر كنگ اين است كه زنان موجوداتى شهوتران هستند وفقط با عمل ختنه مى توان شهوت را از آنها دور ساخت. زنان ختنه نشده در اين منطقه موجوداتى ناپاك و پليد متصور مى شوند. واريس و دختران آفريقايى تنها دختران و زنانى نيستند كه بى رحمانه مثله شده اند." گل صحراهاى" زيادى در كشور مان هستند كه هنوز وحشيانه ختنه مى شوند. اما صدايشان به جايى نمى رسد پس وظيفه من و توست كه با اين سنت هاى غلط و بيرحمانه مبارزه كنيم... taraneh@irwomen.com ترانه بنى يعقوب

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home