Friday, September 02, 2005

دو تن دیگر از گروگان های آمریکایی، احمدی نژاد را بعنوان سر بازجوی خود شناسایی کردند

دو تن دیگر از گروگان های آمریکایی، احمدی نژاد را بعنوان سر بازجوی خود شناسایی کردند
در ادامه پخش برنامه هایی از شبکه ماهواره ای NITV در لس آنجلس در رابطه با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی در واقعه گروگان گیری سال 1979 در محل سفارت آمریکا در تهران، دو تن دیگر از گروگان های آمریکایی، احمدی نژاد را بعنوان سر بازجوی خود شناسایی کردند. آقای دان شررمدعی است احمدی نژاد بدون هیچ تردیدی نه تنها یکی از گروگان گیرهای سفارت آمریکا در تهران بوده است بلکه در اغلب جلسات بازجویی از او شخصا حضور داشته است. کلنل دیو رودر گفت: او دقیقا و بدون شک همان کسی است که بیش از 15 بار مرا بازجویی کرد و من هرگز نمی توانم فردی را که قصد ربودن فرزند افلیج مرا داشته و با بدترین تجربه های زندگی من پیوند خورده است را فراموش کنم. فيروزه خطيبي (لس آنجلس) (rm) صدا (wma) صدا [ 12:18 mins ]

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home