Tuesday, August 30, 2005

مرگ دلخراش مادر رضائی جهرمی مادر شهدای قهرمان، بیژن، کاووس، منوچهر و بهنام


مرگ دلخراش مادر رضائی جهرمی مادر شهدای قهرمان، بیژن، کاووس، منوچهر و بهنام
-->
مرگ دلخراش مادر رضائی، مادر چهار جان باخته زندان‌های رژیمبنا به گزارش دریافتی از تهران، مادر رضائی جهرمی روز ۲۵ مرداد در یک حادثه دلخراش جان خود را از دست داد. وی که در این روز همراه شمار دیگری از مادران جان‌باختگان زندان‌ رژیم از بهشت زهرا عازم تهران بود، در نردیکی منزلش پس از پیاده شدن از اتوبوس زیر چرخ ماند و به شکل دلخراشی جان باخت. مادر رضائی، مادر چهار تن از جان باختگان زندان‌های رژیم، بیژن، کاووس، منوچر و بهنام بود که در اوایل دهه ۶۰ و در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و گوهردشت به اتهام فعالیت در ارتباط با سازمان‌های چپ و مجاهدین به جوخه اعدام سپرده شدند. مادر رضائی از مادران مبارزی بود که علی‌رغم تحمل بار سنگین از دست دادن چهار فرزند و فشارهائی که رژیم در دو دهه گذشته به خانواده‌های جان‌باختگان زندان‌های رژیم برای خودداری از گردهمائی در گلزار حاوران و بهشت زهرا وارد می‌کرد، همراه با سایر مادران اقدام به برگزاری گردهمائی‌ها در این دو مکان، به ویژه در خاوران می کرد و هرگز از فشارهائی که جانیان حاکم بر آنان اعمال می کرد نمی‌هراسید. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، این ضایعه را به خانواده رضائی جهرمی و خانواده‌های جان‌باختگان زندانی‌های رژیم به ویژه مادران مقاوم و قهرمان تسلیت گفته و بر این باور است که پرچم مبارزه و مقاومتی را که مادرها طی سال‌ها خون و سرکوب برافراتشه نگه داشته‌اند، همچنان تا سرنگونی رژیم برافراشته خواهد ماند. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)۸ شهریور ۱۳۸٤ برابر با ۳۰ اوت ۲۰۰۵‌

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home