Thursday, October 06, 2005

اطلاعيه‌ی كانون نويسندگان ايران : زندانيان عقيدتی را آزاد كنيد!


اطلاعيه‌ی كانون نويسندگان ايران : زندانيان عقيدتی را آزاد كنيد!
منبع: سايت ديدگاه
-->
مردم شريف و آزاده ايرانما در اين مرحله‌ی ابهام‌ها و گرفتاری‌های روزافزون كه حيات اجتماعی و امنيت مردم سرزمين مارا هر چه بيشتر به مخاطره می‌افكند، مجبوريم بار ديگر با شما از نگرانی‌هايمان سخن بگوييم. اين نگرانی‌ها به زندانيان عقيدتی از جمله اعضا و دوستان كانون نويسندگان ايران مربوط می‌شود كه كماكان در وضعيت نامعلوم يا بسيار سخت نگه‌داری می‌شوند و از حقوق انسانی و حتی حقوق ساده يك زندانی عقيدتی محروم‌اند.مردم آزاده ايرانناصر زرافشان عضو كانون نويسندگان ايران و وكيل شجاع و حق‌طلب قربانيان قتل‌های سياسی، موسوم به زنجيره‌ای پس از پايان پافتن اعتصاب غذای خود بی‌آنكه از حق مرخصی به ويژه مرخصی استعلاجی استفاده كند، در زندان بسر می‌برد. شمار زيادی از فعالان اجتماعی و عقيدتی در شرايطی دشوار در زندان‌اند. وضعيت اكبر گنجی هنوز نامعلوم است. مسعود باستانی روزنامه‌نگار فعال به اتهام‌های واهی در زندان اراك در شرايطی وخيم نگه‌داری می‌شود. دانشجويان زندانی به جای آنكه پا به پای جوانان ديگر در كلاس‌های درس باشند در زندان‌ها جای گرفته‌اند. از زندانيان اهل قلم و مطبوعات معترض در شهرهای مختلف كشور به ويژه كردستان و از آن ميان رويا طلوعی خبری در دست نيست.شماری از فعالان معترض مانند فريدون عباسی اعدام شده‌اند. اين فهرست را می‌توان تا دهها تن ادامه داد.مردم شريف ايرانكانون نويسندگان ايران به حكم منشور و وظيفه‌ی انسانی خود بار ديگر موضوع زندانيان سياسی و گرفتاری اعضای خود و فعالان انديشه را با شما در ميان می‌گذارد. و در اين حال به پشتوانه‌ی همدلی شما از مسئولان قضايی و امنيتی كشور می‌خواهيم با آزاد كردن اين زندانيان يكی‌ از معضلات مهم جامعه را حل كنند.كانون نويسندگان ايران١٢/٧/١٣٨٤

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home