Sunday, October 16, 2005

خونين «تقسيم ارث» در رامهرمز سرويس: حوادث


خونين «تقسيم ارث» در رامهرمز
سرويس: حوادث 1384/07/24 10-16-2005 14:52:13 8407-11608: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
درگيري بين فرزندان يك خانواده بر سر «تقسيم ارث» در رامهرمز به كشته‌شدن 2 تن از طرفين انجاميد.
به گزارش گروه«حوادث»ايسنا، صبح روز جمعه چهار تن از فرزندان ناتني يكي از ساكنان روستاي «مراد بيگي» در شهرستان «رامهرمز» كه از قبل با يكديگر بر سر «تقسيم ارث» پدري اختلاف داشتند، با هم درگير شدند.
اين درگيري كه ميان دو خواهر و دو برادر به وقوع پيوست با ضرب و شتم طرفين شدت گرفت.
دقايقي پس از شدت گرفتن درگيري، خواهران كه يك طرف دعوا بودند به نام‌هاي «فيصل» و «سعيده» با شليك گلوله از سوي برادران ناتني خود از پاي درآمدند.
اين در حالي بود كه اين دو برادر نيز به نام‌هاي «شرف» و «حنيش» در جريان اختلاف خونين بر سر«تقسيم ارث» به شدت مجروح شدند.
تحقيقات پليس در خصوص اين حادثه ادامه دارد.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home