Monday, October 17, 2005

رهبر مخالفان آذربايجان بازداشت شد


رهبر مخالفان آذربايجان بازداشت شد

قلی اف قبلا نيز وعده بازگشت داده بود
رسول قلی اف، از رهبران مخالف دولت الهام علی اف، رييس جمهوری آذربايجان، که اعلام کرده بود برای شرکت در انتخابات پارلمانی به اين کشور باز می گردد، در اوکراين بازداشت شده است.
هواداران آقای قلی اف پيشتر گفته بودند دولت آذربايجان به هواپيمای آقای قلی اف که پس از تبعيدی 9 ساله به اين کشور باز می گشت، اجازه نداده است تا در فرودگاه باکو فرود بيايد و او در اوکراين توقف کرده است. مقامات آذری اين ادعا را رد می کنند.
آنها قبلا گفته بودند که در صورت بازگشت رسول قلی اف، او را به اتهام اختلاس ميليونها دلار از اموال دولتی، دستگير خواهند کرد. اما طرفداران او با رد اين اتهام گفته اند که علت تعقيب وی مخالفت با حيدر علی اف، رييس جمهوری سابق و پدر رييس جمهوری کنونی اين کشور بوده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home