Thursday, November 17, 2005

دستگاه ريسندگي ، جان كارگر قراردادي را گرفت


دستگاه ريسندگي ، جان كارگر قراردادي را گرفت
منبع: 23 آبان 1384 - ايلنا
-->
كارگر قراردادي يك كارخانه ريسندگي در خراسان رضوي ، حين كار دچار حادثه شد و جان باخت . به گزارش خبرنگارگروه كارگري ايلنا ، اين كارگر هنگام كار با دستگاه ريسندگي گاردينگ در موقعيتي قرار گرفت كه دستگاه وي را از ناحيه كتف بلعيد و جان او را گرفت . "اسماعيل ميرزايي" ، رئيس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان خراسان رضوي ، در اين باره گفت : "سيدحسن‌‏كارگر" كه مدت 4 سال در يك كارخانه نساجي خراسان به صورت رسمي كار مي كرد ، به تازگي از سوي كارفرماي اين كارخانه تحت فشار قرارگرفته و به اجبار با وي قرار داد موقت منعقد شده بود .وي به تحليل دليل رواني بروز اين حادثه پرداخت و گفت : اين كارفرما كار با دو دستگاه ريسندگي را به كارگر محول نموده بود كه در نتيجه فشار كار باعث شد تا نامبرده در يك لحظه دچار حادثه شده و از ناحيه كتف مورد اصابت دستگاه قرار گيرد و سپس در اثر شدت جراحات وارده فوت نمايد .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home