Sunday, December 25, 2005

شهرداري دستور "بايگاني" پرونده خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را صادر كرد


رييس انجمن حمايت از حقوق معلولان در گفت و گو با ايلنا: شهرداري دستور "بايگاني" پرونده خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را صادر كرد
تهران- خبرگزاري كار ايرانرييس انجمن حمايت از حقوق معلولان, اعلام كرد: شهرداري دستور" بايگاني"پرونده خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را صادر كرده است. علي‌‏همت محمودنژاد, رييس انجمن حمايت از حقوق معلولان, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: با وجود تاكيد احمدي‌‏نژاد, براي خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان, شهرداري دستور بايگاني شدن پرونده را صادر كرده است. وي افزود: شهرداري موظف به خريد ماشين‌‏هاي معلولان است؛ زيرا اين گروه براي رفت و آمد در شهر با مشكلات زيادي روبرو هستند. به گفته محمودنژاد, در صورتي‌‏كه شهرداري قصد خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را ندارد، بايد ناوگان حمل و نقل عمومي خود را به آسانسور مجهز كند. وي تصريح كرد: معلولان با تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي موافق هستند؛ زيرا اين كار بسيار به نفع معلولان است. وي يادآور شد: اجراي طرح تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي به آسانسور بسيار پرهزينه است و قطعاً شهرداري توانايي اجراي اين طرح را نخواهد داشت. محمودنژاد, با اشاره به شكايت معلولان, گفت: بسياري از معلولان به عدم وجود وسيله نقليه مناسب براي تردد در شهر معترض هستند و نياز شديدي به چنين تجهيزاتي دارند. وي خاطرنشان كرد: در صورتي‌‏كه شهرداري قصد همكاري براي خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان نداشته باشد، همراه معلولان در مقابل ساختمان شهرداري تحصن مي‌‏كنيم. پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home