Friday, December 23, 2005

رييس کانون حمايت از بيماران هموفيلي در گفت و گو با ايلنا:

رييس کانون حمايت از بيماران هموفيلي در گفت و گو با ايلنا: فاكتور انعقادي 8 و 9 در تهران به ميزان كافي وجود دارد شهرستان‌‏هاي كشور با كمبود فاكتورهاي انعقادي روبرو هستند
تهران- خبرگزاري كار ايرانرييس كانون حمايت از بيماران هموفيلي اعلام كرد: در حال حاضر، فاكتورهاي 8 و 9 انعقادي خون در تهران به ميزان كافي وجود دارد. احمد قويدل, رييس كانون حمايت از بيماران هموفيلي, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: خوشبختانه مشكل كمبود فاكتورهاي انعقادي خون در تهران برطرف شده؛ اما اين كمبود در شهرستان‌‏هاي زيادي از كشور وجود دارد. وي افزود: از وزارت بهداشت مي‌‏خواهيم كه مشكل كمبود فاكتورها در شهرستان‌‏ها را برطرف كند؛ زيرا يك روز نبودن فاكتورها، معلوليت به همراه دارد. به گفته قويدل, اميدواريم تامين فاكتورها مستمر باشد؛ زيرا مهم‌‏تر از تامين فاكتورهاي انعقادي مستمر بودن آنها است. وي تصريح كرد: در حال حاضر آرامش نسبي در بين بيماران هموفيلي تهران به وجود آمده، اما هنوز در شهرستان‌‏ها با كمبود جدي روبرو هستيم. وي يادآور شد: بيماران هموفيلي به دليل دريافت نكردن فاكتورهاي انعقادي خون با مشكلات و درد زيادي روبرو مي‌‏شوند. پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home