Wednesday, February 01, 2006

ماموران حراست منطقه 3 شرکت واحد، پسرخاله یک فعال سندیکائی را به گروگان گرفتند

ماموران حراست منطقه 3 شرکت واحد، پسرخاله یک فعال سنديکائی را به گروگان گرفتند
به گفته حسن محمدی، از فعالان سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ماموران حراست منطقه 3 شرکت واحد، در تلاش برای دستگیری وهاب محمدی، پسرخاله این فعال سندیکایی را به گروگان نگه داشتند و دستگیری پسرخاله او را شرط آزادی گروگان اعلام کردند. آقای حسن محمدی گفت کارگران اعتصابی که از ترس دستگیر شدن و به زندان افتادن مخفی شده‌اند، از همکار خود خواستند علیرغم گروگان گرفته شدن پسرخاله، از معرفی خود به مقامات امتناع ورزد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به یکهزار راننده و کارگر شرکت واحد را به زندان انداخته اند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home