Sunday, May 14, 2006

اخراج كارگران جدي است ، وزير كار خبر ندارد

نماينده کارگران استان قزوين اخراج كارگران جدي است ، وزير كار خبر نداردحقوق 150 هزار توماني مي‌‏دهند ، امضاي 180 هزار توماني مي‌‏گيرندكارگراني كه در روز جهاني كارگر عليه وزير كار شعار دادند ، " نوار نيستند "
تهران- خبرگزاري كار ايراننماينده كارگران استان قزوين ، در واكنش به سخنان وزير كار مبني بر بزرگ‌‏نمايي اخراج كارگران ، گفت : به احتمال فراوان يا شخص وزيركار اطلاعات و آمار درستي ندارد كه ناشي از عملكرد غلط سيستم اطلاع رساني وزارتخانه است و يا مشاورانش اطلاعات نادرست مي‌‏دهند ، چرا كه اخراجها به اندازه‌‏اي جدي شده كه علاوه بر كارگران و مردم عادي ، نمايندگان مجلس نيز در جريان قرار گرفته‌‏ و بحث استيضاح وزير كار را مطرح كرده‌‏اند . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، "عيدعلي كريمي" ، گفت : با توجه به حجم گسترده تعطيلي واحدها ، اخراج كارگران و بحران صنايع ، از شنيدن گفته‌‏هاي وزير كار مبني بر طبيعي بودن اوضاع تعجب زده شديم .وي ، با اشاره به اين كه رسانه‌‏ها گفته‌‏هاي وزير كار را وحي منزل دانسته و بدون بررسي درست يا غلط بودن ، آن را منعكس مي‌‏كنند ، گفت : تنها در همين مدت كوتاه كه از آغاز سال 85 مي‌‏گذرد ، بيش از 2 هزار كارگر در استان قزوين اخراج و بيكار شده‌‏اند كه صد البته اين آمار در سطح كشور به مرز فاجعه مي‌‏رسد .كريمي به 3 كارخانه "نقش ايران" ، "نخ البرز" و "تبد" ، اشاره كرد و گفت : با حكم شوراي عالي كار كه رياست آن را وزير كار بر عهده دارد ، اين كارخانه‌‏ها حكم تعديل نيرو گرفته و 500 كارگر شاغل در آن به خيل بيكاران پيوستند.وي ، با تاكيد بر اينكه مستند صحبت مي‌‏كند ، افزود : قرار داد 300 كارگر فرش پارس تمديد نشد كه در نتيجه اخراج شدند ،‌‏ شركت كشاورزي بويين زهرا 80 كارگر را اخراج كرد ، شيشه ليا قرار داد 100 كارگر را تمديد نمي‌‏كند ، دانيال 20 كارگر و "نخران" نيز 20 كارگر را اخراج كرده‌‏ و بسياري از كارخانجات و واحدها كه به دليل مصوبات وزارت كار اخراج شده‌‏اند ، قابل اثبات است .وي ، با تاكيد بر اينكه در نتيجه مصوبه احساسي و غير كارشناسانه شوراي عالي كار 90 درصد واحدهاي اشتغالزاي استان قزوين از جذب نيرو منصرف شده‌‏اند ، گفت : آقاي وزير كار ، به دليل مصوبه غير كارشناسانه دستمزد شوراي عالي كار ، استخدام فراموش شده‌‏است .نماينده كارگران استان قزوين ، با تاكيد بر اينكه حاضر به دفاع از گفته‌‏هاي خود در يك بحث كارشناسي با وزيركار بوده و اين ادعا به راحتي قابل اثبات است ، افزود : آقاي وزير كار 80 درصد واحدهاي بزرگ و كوچك استان ، دستمزد سال 85 را به صورت علي الحساب پرداخته و هنوز منتظر تغيير در دستمزدها هستند .وي ، با تاكيد بر اين كه هيچگاه دستمزد 180 هزار توماني پرداخت نخواهد شد ، گفت : هنگامي كه بيكاري بيداد مي‌‏كند ، فرصت شغلي جديدي را متوليان اشتغال به خصوص وزارت كار ايجاد نكرده و امنيت شغلي وجود ندارد ، چگونه انتظار داريد كارگران به مراجع قانوني مراجعه و شكايت كنند .كريمي ، وزير كار را مخاطب قرار داد و گفت : اگر قصد داريد تبعات اقدامات وزارت كار را بررسي كنيد ، همچون خانه كارگر با نيروهاي كار دوست باشيد ، تا در سايه تعامل با كارگران ، در جريان فاجعه‌‏اي كه بر سر كارگر نازل شده ، قرار گيريد ، زيرا در حال حاضر كارگران اعتمادي به وزارت كار ندارند.وي افزود : "دستكش حرير" حقوق 150 هزار توماني مي‌‏دهد ، اما امضاي 180 هزار توماني مي‌‏گيرد ، دلفين خاكستري ، مرغداري طباطبايي ، نخ الوند ، اشكان چيني ،‌‏پارت لاستيك و بسياري از واحدهاي ديگر مصوبه شوراي عالي كار را به هيچ مي‌‏گيرند و كارگران بخت برگشته از ترس اخراج حق اعتراض ندارند و اين نتيجه عملكرد غلط وزارت كار است .اين نماينده كارگري ، به بحران صنايع اشاره كرد و گفت : در حال حاضر 15 واحد بحران‌‏زده در شرف تعطيل در استان قزوين وجود دارد كه منتظر كمك مسئولان هستند ، اين واحدها نيازي به سخنراني رنگين و دهان پركن وزيركار يا وزيرصنايع يا هر مسوول دولتي ديگري ندارند ، بلكه به معناي واقعي دنبال عملكردي تاثيرگذار هستند .كريمي ، با تاكيد بر راهپيمايي روز جهاني كارگر ، خطاب به وزير كار ، گفت : كارگراني كه در پايتخت كشور عليه دولت به خصوص وزير كار شعارهايي دادند كه از تكرار آن معذوريم ، " نوار نيستند" ، بلكه كارگران درد كشيده‌‏اي هستند كه توان ادامه زندگي را نداشته و كارد به استخوانشان رسيده است.پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home