Friday, August 19, 2005

کسانی قربانی آزار جنسی می شوند؟

چه کسانی قربانی آزار جنسی می شوند؟آزار جنسی پيامدهای روانی سنگينی به دنبال دارد
در تمام جوامعی که زنان و مردان در فضايی نسبتا آزاد با يکديگر در رابطه هستند، آزار جنسی پيش می آيد.
هدف آزار جنسی آن است که فرد را ناخواسته به رابطه جنسی وادار سازد.
در ميان اعضای خانواده و در محيط های اداری و آموزشی که غالبا مردان از موقعيت برتری برخوردار هستند، برخی از مردان برای کاميابی جنسی زنان زيردست خود را زير فشار قرار می دهند.
مريم محبوب، جامعه شناس عقيده دارد: "اين عرصه از مسائل حساس اجتماعی و فرهنگی است، و به خاطر همين درباره آن پژوهش های دقيق و کافی انتشار نيافته است. اما همه از رواج آن خبر دارند."
به عقيده خانم محبوب آزار جنسی که در درجه اول زنان قربانی آن هستند، به ويژه در سه عرصه که زنان موقعيت ضعيفی دارند، رايج است:
"در ادارات خصوصی و به ويژه اداراتی که در مرحله انتقال از طرف دولت به بخش خصوصی هستند و در آنها طرح تعديل نيرو انجام می گيرد، خانم ها بيشتر در معرض اخراج قرار دارند. در اين موقعيت مديرانی هستند که برای بهره گيری جنسی از زنان کارمند، آنها را زير فشار قرار می دهند."
"محيط ديگری که در آن آزار جنسی رواج دارد، دادگستری است. برخی از قاضيان و بازجويان زنان را زير فشار قرار می دهند، البته با پوشش شرعی. مثلا به زن فشار می آورند که به صيغه تن دهد."
به نظر اين جامعه شناس: "زندانيان زن، به ويژه زندانيان سياسی شکوه می کنند که زير فشار برخی از بازجويان و حکام شرع قرار گرفته اند، به خصوص در دوران بازجويی. آقای عليزاده، رئيس کل دادگستری استان تهران که رياست هيئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را در ايران به عهده دارد، طی گزارشی که در رسانه ها نيز منتشر شد، از موارد متعدد خلافکاری در دستگاه قضايی و نهادهای انتظامی و امنيتی خبر داده بود، از جمله تجاوز به زندانيان زن."
"در محيط های آموزشی هم نمونه های آزار جنسی ديده شده است. برخی از استادان، که البته در اقليت هستند، دختران دانشجو را به خاطر نمره و مدرک تحصيلی زير فشار قرار می دهند."
صرف نظر از شکايت به خاطر حفظ حيثيت!
آزار جنسی نوعی بزهکاری است، اما کسانی که به اين عمل دست می زنند معمولا مجازات نمی بينند. در جامعه ای که نرم های فرهنگی و اخلاقی سنتی بر آن حاکم است، بيشتر قربانيان آزار جنسی از عرض شکايت صرف نظر می کنند، زيرا آبرو و حيثيت خود را در خطر می بينند.
صالح نيکبخت حقوقدان و وکيل دادگستری در اين باره می گويد:
"آزار جنسی جرم است و مرتکب اين عمل طبق قوانين جزايی ايران تحت عنوان تجاوز به عنف يا رابطه نامشروع، تحت تعقيب قرار می گيرد. اما متأسفانه معمولا شکايتی صورت نمی گيرد و موضوع در حالت استتار باقی می ماند و در نتيجه کسی هم تحت تعقيب قرار نمی گيرد."
"آزار جنسی در برخی از شرکتها و مؤسسات خصوصی روی می دهد. اما زنان برای حفظ شئن و حيثيت خود عرض شکايت نمی کنند، چون متأسفانه پس از رو شدن مسئله، از جانب خانواده يا جامعه متهم می شوند که از ناموس خود به خوبی مراقبت نکرده اند!"
آقای نيکبخت می پذيرد که: "در زندانها مواردی ديده شده است که مأموران انتظامی يا بازجويان از موقعيت خود برای بهره گيری جنسی سوء استفاده کرده اند، اما جامعه از اين حوادث زياد باخبر نمی شود، زيرا رسيدگی به اين گونه جرايم معمولا به طور غيرعلنی انجام می گيرد."
به عقيده آقای نيکبخت: "در ايران نسبت به اين جرم حساسيت زيادی وجود دارد، و اگر افراد به موقع عرض شکايت کنند، ترديدی نيست که دادگستری با قاطعيت به آن رسيدگی خواهد کرد."
نظر شما چيست؟
شما چه چيزی را آزار جنسی ارزيابی می کنيد؟آيا آزار جنسی در جامعه رواج دارد؟ آيا شما موردی از اين رفتار را می شناسيد؟به
نظر شما برای جلوگيری از آزارجنسی چه راهی وجود دارد؟
نظر خود را برای ما بفرستيد. لطفا به زبان فارسی بنويسيد.

دیدگاه خوانندگان
يکی از بزرگترين مشکل عصر ما، آزار جنسی است که پيش زمينه ها و پيآمدهای آن در مجموع همه ابعاد زندگی بشر را نا آرام ساخته است. فصل ارزش های دين از دولت و اجتماع نه تنها اين مصيبت ها را پی می آورد، بلکه انتظار نابسامانی های بيشتری را نيز داشته باشيد. يگانه راه برون رفت از همچون حوادثی، حاکم ساختن روح واقعی شريعت اسلام است که با آگاهاندن فرد از ارزش خودش (خودشناسی)، بلند بردن سطح دانش خودی افراد جامعه برپايه ی آموزه های (قرآن)و ملزم ساختن افراد جامعه بر پيروی از اين ارزش های اخلاقی و انسانی و انفاذ شريعت است.... شجاع مستقل - کابل
متاسفانه آزار جنسی در ايران خاص زنان نيست و در موارد متعددی پسران جوان و نوجوان نيز در معرض اين آزار قرار گرفته اند. شما وقتی در خيابان قدم بزنيد به راحتی ميتوانيد تعداد زيادی آگهی پذيرش کارگر را در شيشه واحدهای تجاری ببينيد ولی چيزی که هست اين آگهی ها شرايط خاصی را برای استخدام در نظر ميگيرند. در مورد خانمها کلماتی مانند دوشيزه - زير ۱۸سال و در مورد مردان کلمات زير ۱۸سال يا نوجوان زياد به چشم ميخورد. يکی از دوستان من ميگفت که بيش از ۹۰ در صد کسانی که به اين طريق کارگر استخدام ميکنند مسائل جنسی و قيافه طرف را در اولويت قرار ميدهند و اکثرا هم از پسرهای نوجوان و دخترها سوء استفاده جنسی ميکنند.... اسماعيل - تبريز
آزار جنسی هم در جوامع سنتی وجود دارد و هم در جوامع مدرن. اين نشانه کمبودهای فرهنگی و انسانی است. برای مبارزه با آن سرمايه گذاری های جدی و مؤثر ضرورت دارد. مريم - پاريس
هرچه جامعه بسته تر باشد، آزارجنسی رايج تر است، و طبعا زنان اولين قربانيان آن هستند و زخمهای روحی آن را بر جسم و جان خود حمل می کنند. در چنين جامعه ای رياکاری هم بيداد می کند، مردانی که بر طبل ناموس پرستی می کوبند، خود در اداره و مدرسه و محله در تعرض به ناموس ديگران از همه گستاخ تر هستند. زن بيچاره به خاطر حفظ آبرو دم بر نمی آورد و مردان با خيال راحت به هرزگی ادامه می دهند. از همه دردناکتر اين است که اگر شوهر يا برادر چنين زنی از ماجرا بو ببرند، آنها هم به جای شکايت به مراجع قضايی، زن را له و لورده می کنند.... اميد - ساری


اخبار روز


معاون سابق وزارت اطلاعات ايران رييس سازمان مديريت شد
حامد کرزی هفده تن از 'طالبان پاکستانی' را عفو کرده است

اين صفحه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home