Sunday, August 21, 2005

عامل سوءقصد به جان رئيس جمهور پاکستان به دار آويخته شد


عامل سوءقصد به جان رئيس جمهور پاکستان به دار آويخته شد


يک بمب درست چند ثانيه پس از عبور کاروان حامل مشرف در اين نقطه منفجر شد
اسلام صديقی، نظامی 35 ساله پاکستانی که در ارتباط با سوء قصد به جان ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور و رئيس ستاد ارتش پاکستان مجرم شناخته شده بود، سپيده دم شنبه (بيستم اوت) در زندان شهر مولتان در مرکز اين کشور به دار آويخته شد.
اسلام صديقی که سال گذشته در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شده بود از ژنرال مشرف درخواست بخشش کرده بود اما درخواست او رد شد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home