Monday, August 29, 2005

شکايت کودک پناهجوی ايرانی از دولت استراليا
شکايت کودک پناهجوی ايرانی از دولت استراليا

رد هريسونگزارشگر بی بی سی در سيدنیاستراليا همه پناهجويان را در بدو ورود در اردوگاه حبس می کند
رسيدگی به شکايت يک پسربچه ايرانی از دولت استراليا، که فصل تازه ای را در تاريخ قضايی اين کشور رقم خواهد زد، قرار است از روز دوشنبه در دادگاه آغاز شود.
شايان بدرايی که ده سال دارد، مدعی است که دوران بازداشتش در اردوگاههای پناهجويان، عواقب وخيم و مصيب باری را برای سلامتی روانی او به بار آورده است.
خانواده بدرايی در اوايل سال 2000 با يک قايق حامل مهاجران غيرقانونی به استراليا آمدند. در آن زمان شايان تنها پنج سال داشت.
گفتگو با غلامرضا بقایی، پژوهشگر در امور تربيتی در استراليا را بشنويد
مقامات استراليا سپس خانواده بدرايی را به پشت سيمهای خاردار يک بازداشتگاه دورافتاده منتقل کردند.
وکيلان شايان می گويند او در مدتی که در اين مکان تحت بازداشت قرار داشته، شاهد اعتصاب غذا، بروز شورش، شليک گاز اشک آور و تلاش زندانيان برای خودکشی بوده است.
به گفته وکيلان شايان، اين کودک شرايطی را تحمل کرده است که حتی از يک بزرگسال هم نمی توان تحمل آن را توقع داشت.
پدر و مادر شايان که به نيابت از او درخواست غرامت کرده اند می گويند شايان دچار مشکلات روحی شده که در نتيجه آن، گاهی روزها در سکوت می نشيند و از خوردن و آشاميدن خودداری می کند.
آنها می گويند شايان برای زنده ماندن، بايد مرتبا در بيمارستان تحت مداوا قرار بگيرد.
سه سال پيش، کميسيون حقوق بشر استراليا نتيجه گرفت که شرايط بازداشت شايان غيرعادلانه بوده و به دولت استراليا توصيه کرد ضمن پرداخت غرامت، هزينه درمانهای روانی او را نيز بپردازد.
طی پنج سال گذشته حدود 4000 کودک در بازداشتگاههای پناهجويان استراليا نگهداری شده اند و وکيلان شايان بدرايی می گويند احتمالا پرونده او، نخستين مورد از پرونده های مشابه زيادی خواهد بود که در آينده به جريان می افتد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home