Tuesday, September 06, 2005

دادستانی تهران طرحی را با عنوان " افزایش ضريب امنیت اجتماعی" آغاز کرد

دادستانی تهران طرحی را با عنوان " افزایش ضريب امنیت اجتماعی" آغاز کرد
دادستانی تهران طرحی را با عنوان " افزایش ضريب امنیت اجتماعی" آغاز کرده است. وزارت دادگستری ایران روز سه شنبه اعلام کرد، هدف از اجرای این طرح مبارزه با اراذل و اوباش و مزاحمتهای اجتماعی است. مدت اجرای این طرح در تهران بیست روز اعلام شده است. مرتضی طلائی فرمانده کل نیروی انتظامی تهران روز سه شنبه به شرح جزئيات طرح افزايش ضريب امنيت اجتماعي پرداخت و گفت جرائم مورد بحث در اين طرح شامل 10 مورد است او افزود: جرائمی مانند حضور در پاتوق‌هاي شبانه، فروش قرصها و داروهاي روان گردان، سرقتهاي به عنف و زورگيري، باندبازي و جرائم باندي و در نهايت حمل و نگهداري سلاح حتي بدون ارتكاب به جرم از جمله جرائم مطرح شده در اين طرح است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home