Tuesday, September 13, 2005

دیکتاتور با طناب دار اعدام مي‌شود


دیکتاتور با طناب دار اعدام مي‌شود

يك منبع قضايي عراق گفت: صدام با طناب دار، در اتاق مخصوص اعدام استخبارات خود، اعدام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فارس اين منبع قضايي عراق افزود: محاكمه صدام فشرده و سريع خواهد بود و در آن به غير از جنايات داخلي صدام به جنايات جنگي وي در ايران و كويت هم اشاره خواهد شد. وي تصريح كرد: به صدام اجازه نخواهيم داد تا دادگاه را به محلي براي مظلوم‌نمايي تبديل كند.
وي گفت: وكلاي صدام با ديكتاتور سابق عراق به توافق رسيده‌اند تا صحنه دادگاه را به حاشيه ببرند. وي تاييد كرد: صدام از سوال‌پيچ شدن در بازجويي‌ها عصباني و خسته مي‌شود و افزود: او به شدت ترسيده است و امكان رفتار پيش‌بيني نشده از او در دادگاه مي‌رود.
وي فشارهاي برخي كشورهاي عربي را براي رهايي صدام بي‌نتيجه خواند و گفت: هر گونه جانبداري از ديكتاتور سابق عراق، سهيم بودن در جنايات وي را در اذهان عمومي تقويت مي‌كند. وي گفت: صدام به وسيله طناب دار اتاق مخصوص اعدام استخبارات خود اعدام خواهد شد تا جهانيان از شر او براي هميشه راحت شوند.
پايان خبر

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home