Saturday, September 17, 2005

حجاب در دانشگاه»


حجاب در دانشگاه» آيا امكان پوشش دانشجويي يكسان در دانشگاه‌ها وجود دارد؟
سرويس: صنفي 1384/06/26 09-17-2005 10:00:42 8406-09912: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: صنفي
«حجاب» امروزه ضمن اينكه يك مقوله مهم اسلامي است، از مباحث درخور توجه اجتماعي به شمار مي‌رود كه به گفته متخصصان علوم قرآني و اجتماعي، جايگاهي ويژه در موضوع «بررسي‌ اركان سلامت يك جامعه» دارد؛ از اين رو هرگونه يكسو‌نگري و تحميل ديدگاههاي افراطي و تفريطي در اين مقوله مهم ديني و اجتماعي، به شدت خطرناك و مردود توصيف و حتي به عنوان يك عامل تهديدكننده تلقي مي‌شود.
اهميت و ضرورت توجه به پوشش و حجاب دانشگاهي، در مكان مقدسي كه به تعبير بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي كارخانه‌انسان‌سازي است، بيشتر از ديگر بخشهاست.
وزير علوم در اين راستا با تاكيد بر تقويت نگاه دين باور و فرهنگي در دانشگاه، حمايت از حقوق، آزاديهاي قانونمند، موازين اسلامي، انساني و قانوني در دانشگاه‌ها و دانشگاهيان را از اولويتها و برنامه‌هاي وزارت علوم عنوان كرده است.
به اعتقاد برخي از كار‌شناسان، نبود دستورالمعل مشخص و واحد براي پوشش دانشجويي و واگذاري تصميم گيري در اين باره به دانشگاه‌ها، باعث ايجاد يك ناهماهنگي و بعضا تعارض در پوشش دانشجويي دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي در كشور شده است، مساله‌اي كه از سوي برخي دانشجويان تبعيض ناميده مي‌شود.
«تصويب دستورالعمل مشخص پوشش و ظاهر دانشجويي» يا «واگذاري اختيار تعيين اين نوع پوشش به دانشجويان» از جمله مباحثي است كه بسياري از مسئولان دانشگاهي نيز هنوز در آن باره متفق‌القول نيستند.
پوشش نامناسب دانشجو، چهره دانشگاه را خدشه دار مي‌كند
در اين راستا دكتر سلطاني معاون دانشجويي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) اعمال معيار و چارچوبهاي خاص براي پوشش دانشجويي را الزامي دانست و با اشاره به ضرورت تعيين حداقل و حداكثرهايي براي پوشش دانشجويي در دانشگاه‌ها، اظهار كرد: پوشش دانشجويي بايد از پوشش بيروني و خياباني متفاوت بوده و معيارهاي خاص خود را داشته باشد.
وي با بيان اينكه در پوشش دانشجويي بايد حد و حدود شرعي رعايت شود، گفت: تعيين پوشش يكسان و همشكل براي پوشش دانشجويي اقدام درست و صحيحي نيست، ولي بايد معيارهايي براي پوشش دانشجويان دختر و پسر اعمال شود.
وي با بيان اينكه محيط دانشگاه محيطي آزاد از هرگونه قيد و بندي نيست، معتقد است: دانشجوياني كه در مورد پوشش، حدود و شان متناسب با دانشگاه را رعايت نمي‌كنند بايد از در دانشگاه برگردانده شوند و با آنان برخورد شود.
دكتر سلطاني با بيان اين كه پوشش نامناسب دانشجو، چهره دانشگاه را خدشه‌دار مي‌كند،‌ گفت: دانشجو نبايد با لباس و آرايش غيرعادي، غيرمتعارف و آزار دهنده وارد دانشگاه شود بلكه بايد سنگين و باوقار بوده و شان دانشگاه را رعايت كند.
معاون دانشجويي دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) در خاتمه تاكيد كرد: عدم رعايت شان دانشگاه توسط دانشجو، اعضاي هيات علمي و يا كاركنان مشكلات عديده‌اي را براي دانشگاه ايجاد مي‌كند.
اعمال طرح پوشش يكسان بايد پس از كار كارشناسي مطرح شود
به اعتقاد معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم نيز، اعمال «طرح پوشش يكسان براي دانشجويان» بايد پس از كار كارشناسي و شناسايي معايب و مزاياي آن مطرح شود.
دكتر رضا محمودي، به ايسنا گفت: اجراي طرح اعمال طرح پوشش يكسان مطمئنا داراي نقاط قوت و ضعفي خواهد بود كه بايد پس از انجام كارشناسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم و همچنين با نظرخواهي از خبرگان تعليم و تربيت و دانشجويان، مطرح و يا حتي اجرايي شود.
وي با اشاره به آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي موجود در خصوص پوشش و حجاب دانشجويي، تصريح كرد: بايد با كساني كه اين حدود و قوانين را رعايت نمي‌كنند، از طريق انضباطي برخورد شود.
معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم همچنين با اشاره به تهيه و توزيع بروشورهايي با مضامين مسائل اخلاقي، قوانين كميته‌هاي انضباطي در ميان دانشجويان، خاطرنشان كرد: ‌بايد با اين گونه اقدامات كاري كرد كه دانشجويان با آگاهي و اطلاعات كامل وارد دانشگاه‌ شده و مسير صحيح را انتخاب و ادامه دهند.
دكتر محمودي معتقد است:‌ عدم برخورد صحيح با مسائل غيراخلاقي و پوشش نامناسب دانشجويي باعث ايجاد آشفته بازار كنوني در دانشگاهها شده است.
يكرنگ و يكسان شدن پوشش جامعه دانشجويي امكانپذير نيست
در عين حال معاون دانشجويي دانشگاه اصفهان يكرنگ و يكسان شدن پوشش جامعه دانشجويي را امكانپذير ندانست و با بيان اينكه تعيين حد و حدود و معيارهايي براي پوشش دانشجويي در دانشگاه‌ها الزاميست، تصريح كرد: كشور ما كشوري است اسلامي و مقيد به اصول و حدود مشخص، بنابراين همه ملزم به رعايت اين اصول هستند و جامعه دانشگاهي نيز مستثني و جدا از اين جامعه نيست.
دكتر محمدرضا ايرواني، با بيان اين كه شرايط دانشگاه با مدرسه متفاوت است، اظهار كرد: در رابطه پوشش دانشجويي با رعايت حدود متناسب با شرع اسلام كافي است و نمي‌توان از پوشش و لباس يكسان براي همه دانشجويان استفاده كرد، چراكه اجبار در اين خصوص فايده‌اي ندارد.
وي با بيان اينكه يكسان و يكرنگ شدن پوشش در جامعه دانشگاهي امكانپذير نيست، به ايسنا گفت: دانشگاه اصفهان نيز طبق آيين نامه‌هاي انضباطي و همانند ساير دانشگاه‌ها با دانشجوياني كه لباسهاي زننده و پوشش غيرمتناسب با شان و جايگاه دانشگاه داشته باشند، قانوني برخورد مي‌كند.
پوشش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در واحدهاي مختلف متفاوت است، در برخي واحدها يك نوع پوشش اجباريست و در برخي ديگر واگذاري اين امر به دانشجويان، باعث ايجاد مشكلات و تفاوتهاي فاحشي در پوشش و ظاهر دانشجويان در محيط دانشگاه شده است.
در اين باره دكتر محمدمهدي مظاهري، معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با رد ابلاغ بخشنامه‌اي جديد در خصوص برخورد با پوشش دانشجويي نامناسب و بدحجابي در دانشگاه، گفت: با اين حال از يك سال و نيم پيش دانشگاه آزاد با همكاري مديران فرهنگي دانشگاه‌ همايشهايي با مضامين حجاب و آراستگي، برمبناي پژوهش و تحقيقات را با حضور اساتيد و دانشجويان در مناطق ده گانه اين دانشگاه برگزار مي‌كند.
وي با بيان اينكه امورات و مسايل فرهنگي بايد با فعاليتهاي علمي و كار پژوهشي نهادينه شوند، تصريح كرد: جامعه اسلامي و ديني داراي ضوابطي است كه حداقل نوع پوشش اسلامي نيز در عرف روشن شده است.
به گفته وي، جامعه دانشگاهي قداست خاص خود را دارد و رعايت ارزشها و هنجارهايي خاص در آن الزامي است و در مورد دانشجويان دختر و پسر نيز تفاوتي وجود ندارد بلكه يك نوع تعامل دو سويه در اين ميان حاكم است.
وي با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسلامي از ابتداي تاسيس تا كنون بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته چادر را حجاب برتر معرفي كرده‌ است، گفت:‌ از ابتدا نيز پوشش چادر در برخي از واحدها متناسب با مقتضيات مكاني و زماني اجبار بوده است ولي از دو سال پيش بر اساس آيين نامه‌اي اختيار تعيين نوع پوشش به شوراي فرهنگي واحدهاي دانشگاهي تفويض شده است و واحدهاي مختلف بر اساس مقتضيات خاص خود مستقلا عمل مي‌كنند.
دكتر مظاهري در خاتمه با ابراز اميدواري نسبت به رعايت پوشش در شان و شخصيت دانشگاه توسط دانشجويان، خاطر نشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي با برگزاري همايشهايي با زير بناي پژوهشي، اقدامات مناسبي در خصوص پوشش مناسب دانشجويي و مساله حجاب انجام داده است.
اصلاح پوشش دانشجويي تنها در صورت اصرار مديريت دانشگاه بر اجراي قانون ميسر است
دكتر حاتم معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره به ضرورت فرهنگ سازي در خصوص رعايت عرف و شرع جامعه در پوشش دانشجويي، اظهار كرد: در حال حاضر حداقل و حداكثرهايي در خصوص پوشش دانشجويي تعيين شده است ولي متاسفانه در برخي مواقع اين حدود رعايت نمي‌شود.
وي با بيان اينكه حد و حدود پوشش دانشجويي، عرف جامعه و متناسب با عقايد مردم است، تصريح كرد: قانون مصوبي در خصوص پوشش دانشجويي دانشگاه‌ها وجود دارد، بنابراين مسئولين دانشگاه مسئول عدم رعايت اين قوانين در برخي از دانشگاهها هستند.
دكتر حاتم افزود: مشكلات پوشش دانشجويي در صورتيكه مديريت دانشگاه مصر به اجراي قانون باشد، اصلاح مي‌شود، چراكه اگر مديريت رعايت قوانين و آيين‌نامه‌ها را سهل بگيرد، پوشش مغاير با عرف در جامعه دانشجويي رواج پيدا مي‌كند.
معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيان اينكه كل دانشگاه‌هاي دنيا در خصوص پوشش و آرايش دانشجويي قانونمند هستند،‌ گفت: در ساير كشورهاي دنيا نيز دانشجويان آزاد نيستند كه با هر نوع پوششي وارد دانشگاه شوند و در همين راستا اجراي طرح پوشش يكسان براي دانشجويان امكانپذير نيست و اجراي آن مشكلات زيادي به دنبال خواهد داشت.
وي اصلاح وضعيت فعلي پوشش دانشجويي را مستلزم فرهنگ سازي در اين راستا عنوان كرد و گفت: تعداد دانشجوياني كه پوشش متناسب با عرف جامعه را رعايت نمي‌كنند بسيار اندك است ولي بايد با همين عده محدود نيز صحبت كرده و پس از فرهنگ سازي وضعيت آنان را اصلاح نمود البته در اين راستا عده‌اي نيز هستند كه اين مسائل را رعايت نمي‌كنند كه بنابراين بايد پس از تذكرات، با آنان برخورد انضباطي صورت بگيرد.
دكتر حاتم در خاتمه گفت‌وگو باايسنا با اشاره به ضرورت فرهنگ سازي در راستاي اصلاح پوشش دانشجويي و مسئله حجاب در دانشگاه‌ها خاطر نشان كرد: مطمئنا دانشگاه‌ها اهرمهايي براي اجراي قانون و برخورد انضباطي با دانشجويان خاطي در اختيار دارند.

4 Comments:

At Saturday, September 17, 2005, Blogger Buyer Scams said...

Some is stealing your identity right now!!

Are you too lazy or don't even care? This is the reality to the thousands who fall victim to id theft every year.

Typically,

You won't know until your credit card company calls you and asks how your "around the world trip was!"

There are a few things you can do today to stop your future horror story of identity theft. The good thing is that its very easy and simple. Just taking these few steps will save you an identity theft headache and help you sleep better at night knowing that your identity is yours and yours only.

For the Rest of This article and some great researchless links go here now:

identity theft

 
At Saturday, September 17, 2005, Blogger Cheryl Jack said...

A fantastic blog. Keep it up.

If you love beautiful things, check out these collectible art prints You might find something you'll like - collectible art prints

Take care.

 
At Saturday, September 17, 2005, Blogger 122272 said...

Try TechWeb's RSS Feed
Get TechWeb's RSS Feed Copy and paste this RSS feed URL into your news aggregator as a new channel ... Here's a short list of RSS readers you might like to try: FeedDemon full-featured Windows news aggregator Bloglines free Web-based aggregator SharpReader simple, well designed, reads RSS and Atom NewsGator plug-in for Outlook 2000 and newer ...
What a great site you have here, I bookmarked it!

I have a penis pills related info site. It covers penis pills related information.

Check it out when you can. ;)

 
At Saturday, September 17, 2005, Blogger larafinn said...

Hi, you got a neat blog here! I've already bookmarked it.

I have a daycare site/blog.
It covers all daycare related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home