Monday, October 10, 2005

شير در ايران 'بشدت آلوده' اعلام شد


شير در ايران 'بشدت آلوده' اعلام شد

خبرگزاری دانشجويان ايران از نتايج اوليه طرح تحقيقاتی بررسی بار ميکروبی شير در ايران خبر داده است که نشان می ‌دهد شير توليدی در اين کشور حتی از کشور آفريقايی زيمبابوه بار ميکروبی بيشتری دارد.
فرزاد طلاکش، رئيس گروه دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی ايران به اين خبرگزاری گفته اطلاعات همه کسانی که در مسئله شير دخيلند کفايت می ‌کند که بگويند بار ميکروبی شير در ايران حتی با ساده ‌ترين و سهل‌ انگارترين استانداردهای دنيا قابل مقايسه نيست و ايران از اين لحاظ حتی نسبت به کشورهای ضعيفی که بهداشت پايينی دارند نيز وضعيت خيلی بهتری ندارد.
گفتگو با حسين چمنی، مدير روابط عمومی صنايع شير ايران
به گفته وی نتايج تحليلهای اوليه طرح بررسی بار ميکروبی شير در ايران به صورت محرمانه در اختيار مسئولان قرار داده می شود تا در مردم نگرانی ايجاد نشود.
آقای طلاکش خطاب به مسئولان ايرانی گفته: "محصولی که به نام شير به مردم عرضه می‌ شود خطراتش بمراتب بيشتر از محاسن و مزايايی است که برای جامعه جوان ما خواهد داشت و اين مسمويت مزمن که ما با طرح شير مدرسه به فرزندان منتقل می ‌کنيم بمراتب خطرناکتر از مصرف نکردن شير است".
به گفته اين مقام سازمان دامپزشکی ايران، ميزان بار ميکروبی شير در اتحاديه اروپا زير صدهزار واحد است و اين رقم در بدترين شرايط و در کشورهای توسعه نيافته به يک ميليون واحد می‌ رسد اما آمار ايران در مورد بار ميکروبی شير بسيار بالاتر از اين است.
وی مهمترين دليل آلودگی شير در ايران را زنجيره حمل و نقل شير دانسته و گفته مراکز جمع آوری شير و کارخانه‌ های لبنيات مسئوليتی نمی ‌پذيرند و شير را حتی در ظروفی حمل می‌ کنند که برای روزهای متوالی شسته نمی شوند.
اما حسين چمنی، مدير روابط عمومی صنايع شير ايران به بخش فارسی بی بی سی گفته است که شير خامی که توليدکنندگان تحويل مراکز جمع آوری شير و کارخانه های لبنياتی می دهند در شرايط خوب و قابل قبولی حمل و نقل می شود و مراکز صنعتی برای دريافت شير ضوابط و شرايط کيفی را که شامل بار ميکروبی هم می شود رعايت می کنند.
به عقيده وی، بالابودن بار ميکروبی در شير به آن بخش از توليد شير در کشور مربوط می شود که به شکل سنتی توزيع و مصرف می شود، نه از طريق کارخانه های توليد فراورده های لبنی.
به گفته اين مقام صنايع شير ايران، شرکتهای توزيع کننده شير در ايران دارای سيستمهای کنترل بهداشتی اند و از آنجا که بخشی از فراورده های لبنی ايران به خارج صادر می شود، اين شرکتها دارای گواهينامه های بهداشتی بين المللی اند.
آقای چمنی می گويد که شير در دو مرحله از نظر بهداشتی کنترل می شود، يکی در مرحله تحويل به مراکز جمع آوری شير و ديگری در مرحله تحويل به کارخانه که اگر در هر يک از اين مراحل دارای شرايط کيفی لازم نباشد از تحويل آن خودداری می شود.

1 Comments:

At Monday, October 10, 2005, Anonymous Anonymous said...

I enjoyed reading some of your posts. I have a
chrome for harley davidsons site. It
covers everything about chrome for harley davidsons. Come and check it out if you get time :-)

Rod

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home