Thursday, November 03, 2005

هشدار «كانون نويسندگان ايران» در مورد «تنگ‌تر شدن حلقه‌هاى فشار»


هشدار «كانون نويسندگان ايران» در مورد «تنگ‌تر شدن حلقه‌هاى فشار»
«كانون
نويسندگان ايران» روز سه‌شنبه گذشته، دهم آبان‌ماه، طى اطلاعيه‌اى به مشكلات اخير جامعه ايران پرداخته و به تشديد فشارهاى سياسى و اجتماعى اعتراض كرده است. در اين اطلاعيه، «كانون نويسندگان ايران» با لحنى بى‌پرده نسبت به فشارهاى اجتماعى و فرهنگى در عرصه‌هاى مختلف هشدار داده است.
در ابتداى اطلاعيه «كانون نويسندگان ايران» كه خطاب به «مردم شريف و آزاده‌ى ايران» نوشته شده، بر «تنگ‌تر شدن حلقه‌هاى فشار» تاكيد مى‌شود و اينكه ”حمله به ارزشهاى فرهنگى و ميراث ملى و دستگيرى شهروندان فعال ابعاد گسترده و نگران‌كننده‌ترى يافته است“. سيدعلى صالحى از اعضاى فعال «كانون نويسندگان ايران» از نشانه‌ها و جلوه‌هايى مى‌گويد كه تاييدكننده‌ى «تنگ‌تر شدن حلقه‌هاى فشار» هستند. ”اولین نشانه ها انتخاب ادبیات ويژه‌ای ست که مسئولین زیربط در حوزه‌ی اندیشه و هنر استفاده می کنند. نمونه‌ی آن برخوردی ست که با زنان شاغل ما کرده اند و پیشنهاد شده است از سوی یکی از مسئولین که خانمها تا ساعت ۶ بعدازظهر می‌توانند سرکار باشند. و بعد، در گوشه و کنار میان رسانه‌ها متوجه می‌شویم که آرام آرام این فشارها بیشتر می‌شود و اگرچه هنوز انسداد فرهنگی و سیاسی شدیدی بوجود نیامده، ولی ما علائم آن را کاملا می‌بینیم. وقتی می گویم هنوز انسداد سیاسی بصورت شدید چیره نشده به این دلیل است که در ابتدا از یک نقطه شروع می شود و بعد همین عادت و فرهنگ و دستور عمومی خواهد شد در جامعه. فعلا مثلا از ارشاد شروع کرده اند، ولی ممکن است بعدهم دوائر اداری دیگر و دولتی را هم فرابگیرد. از سوی دیگر سایت‌های اینترنتی همچنان فیلتر می شوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر سینما جبهه گرفته و می‌گوید هرگونه سینمای فمینیستی محکوم است و اجازه‌ی بروز و ظهور نمی‌دهند. سانسور و ممیزی کتابها تشدید شده و اینها یک واقعیت است“.
در اطلاعيه «كانون نويسندگان ايران» از جمله مى‌خوانيم: ”سانسور و مميزى كتاب‌ها تشديد شده است، وضعيت زندانی‌های سياسی از جمله ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطانی، اكبر گنجی، مسعود باستانی و ... همچنان در ابهام است. هر روز گزارش‌های تازه‌تری از دستگيری آزادی‌خواهان منتشر می‌شود، و خبر صاف‌سازی گورستان خاوران و قطعه ۳۳ بهشت زهرا نيز در رسانه ها درج شده است. ناامنی هايی كه جريانهای مشكوك در پی تنش‌های سياسی پديد می‌آورند، امنيت جامعه را به خطر انداخته است“.
«كانون نويسندگان ايران» در اطلاعيه خود، تشديد فشارهاى سياسى و اجتماعى را «با تصميم‌هاى مشخص و هدايت‌شده» ارزيابى مى‌كند. اما چه شواهدى نشانگر آنند كه اين اقدامات هدايت شده هستند؟ پاسخ سيدعلى صالحى: ”من باب مثال در سایت‌ها آورده شده که همین برخورد با کتابها، برخورد با شخصیت و حضور زن در جامعه، حالا در محدوده‌ی دایره ی اداری، و دیگر مسایل کاملا اینها وقتی که در رسانه های دولتی، رسانه های غیرمستقل منعکس می شوند‌، که نمی تواند بدون هدایت باشند. من خودم خواندم در یکی از رسانه‌های دولتی که گفته شده یکی از مسئولین زائد دانسته‌اند، حتا در مجلس هم این بحث باز شده بود، که اینهمه مثلا روزنامه و مجله به چه درد جامعه‌ی ما می‌خورد. این برخورد با مطبوعات ما کاملا مشخص است و می‌بینیم که یکنوع ترس خوردگی در ارائه‌ی آزاد اخبار هم بصورت نامحسوس در همان چند نشریه‌ی باقیمانده هم دیده می شود. من باب مثال، روزگاری ما می‌دیدیم که کلیه ی اطلاعیه‌های کانون نویسندگان ایران، به عنوان یک نهاد مستقل فرهنگی و صنفی، در بعضی از رسانه‌ها لااقل منعکس می‌شد، ولی مدتهاست که کانون نویسندگان را محروم کرده‌اند از بازتاب اخبار خودش در رسانه‌های داخلی. این خود نشانه‌ای ست از همین ترس‌خوردگی“.
«كانون نويسندگان ايران» ضمن اشاره به «ناامنى‌هايى كه جريانهاى مشكوك در پى تنش‌هاى سياسى» پديد آورده و بدين‌شكل «امنيت جامعه را به خطر انداخته»اند، در پايان اطلاعيه، افشاى «هرگونه برخورد ضدفرهنگى» را وظيفه هميشگى خود مى‌خواند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home