Wednesday, November 09, 2005

تشكيل كميته عفاف و حجاب در وزارت ارشاد


تشكيل كميته عفاف و حجاب در وزارت ارشاد
منبع: روزنامه شرق ۱۶ آبان ۱۳۸۴
-->
ايجاد ,كميته عفاف و حجاب, كه در حوزه ارشادى و اخلاقى در ارگان ها و سازمان هاى دولتى فعال خواهد شد از سوى اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى زنان در دست بررسى قرار گرفت. عشرت شايق عضو اين شورا و نماينده مجلس با اعلام اين خبر به ,شرق, از ضابطه مند كردن فعاليت ,كميته عفاف و حجاب, در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و به واسطه آن فعال شدن نمايندگانى از موسسات و وزارتخانه هاى دولتى سخن گفت. تشكيل ,كميته عفاف و حجاب, بندى از مصوبه ,راهبردهاى گسترش فرهنگ عفاف, است كه در چارچوب اصول و مبانى روش هاى اجرايى گسترش فرهنگ عفاف در ۴۷ بند به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى زنان رسيده است. به منظور ايجاد هماهنگى بين دستگاه هاى اجرايى و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى فعال در امر ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف با تركيب ذيل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل خواهد شد و گزارش عملكرد آن هر شش ماه يك بار به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه خواهد شد.شكل دهندگان اين كميته به ترتيب سمت عبارتند از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان رئيس كميته، رئيس سازمان تبليغات اسلامى در مقام نايب رئيس كميته، دبير شوراى فرهنگ عمومى به عنوان دبير كميته و ساير اعضا نيز نمايندگانى از وزارتخانه هاى مختلف هستند. ازجمله نماينده سازمان ملى جوانان، نماينده وزارت اطلاعات، نماينده نيروى انتظامى، نماينده وزارت كشور، نماينده كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، نماينده وزارت آموزش و پرورش، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، نماينده سازمان صداوسيما، نماينده وزارت بازرگانى، نماينده ستاد امر به معروف و نهى از منكر، نماينده شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، نماينده سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى تهران، نماينده وزارت مسكن و شهرسازى، نماينده وزارت اقتصاد و دارايى، نماينده وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، نماينده گمرك جمهورى اسلامى ايران، نماينده سازمان تربيت بدنى و نماينده مركز امور مشاركت زنان. عشرت شايق عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى زنان و نماينده مجلس در پاسخ به ,شرق, مبنى بر چگونگى اجراى اين طرح كه در جلسه ۵۶۶ شورا مورخ ۴/۵/۸۴ مصوب شده تصريح كرد: ,اين مصوبه هنوز اجرا نشده است ولى ملزومات اجرايى شدن آن پيگيرى مى شود., وى همچنين در مورد احداث كميته اى با نام ,عفاف و حجاب, در هر سازمان دولتى نيز توضيح داد: ,در اين كميته كه در وزارت ارشاد تشكيل مى شود، از هر سازمان يك نماينده در كميته عضو خواهد بود و در سازمان متبوعه خود فعاليت هاى لازم را انجام مى دهد., اما در بند ۴۷ اين مصوبه به تصريح آمده است: ,كميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه راهكار ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى و نقش دستگاه هاى ذى ربط در اين خصوص را تهيه و تصويب كرده و به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برساند., طبق مصوبه ,راهبرد هاى گسترش فرهنگ عفاف, در ۴۷ بند به تفصيل بيان شده كه شايق با اشاره به اين مبانى توضيح مى دهد: ,در بند نخست مصوبه آمده است: ۱- توسعه فرهنگ كنكاش و تفكر در مفاهيم دينى توسط جوانان به منظور پذيرش درونى و قلبى و عمل به آنها. ۲- تبيين دائمى جايگاه والا و پراعتبار زن در اسلام و مقايسه آن با ساير مكاتب به منظور احساس برترى شخصيت زن مسلمان نسبت به زنان ساير مكاتب و پرهيز از روى آوردن به جاذبه ها و شخصيت هاى كاذب. ۳- تقويت بنيه اعتقادى، اخلاقى و اصول و مبانى تربيت براى والدين، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ايجاد حساسيت در آنها نسبت به آسيب هاى ناشى از عدم رعايت آن براى خود، خانواده و فرزندان., در بند چهارم اين مصوبه نيز آمده است: اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و به كارگيرى نيروى انسانى شايسته نظير مديران، معلمان و اساتيد معتقد و عامل به رعايت حجاب و عفاف در تمام مراكز ادارى و آموزشى و بند پنجم نيز تصريح كرده است: تبيين آموزه هاى دينى درخصوص ضرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت ها و ويژگى هاى زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعى آنها. در ساير بند ها نيز ذكر شده است: احيا و ترويج سنت حسنه امر به معروف و نهى از منكر، ارتقاى سطح آگاهى جوانان درخصوص ارتباطات صحيح انسانى و اخلاقى بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده. در بند ديگر نيز عنوان شده: تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملى و فرهنگى جوانان و تاثير آن بر استقلال فرهنگى و سياسى كشور و در بند ديگر نيز ذكر شده: تبيين ريشه هاى تاريخى و فرهنگى و نشانه هاى روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهى و جوامع داراى سابقه تاريخى و تمدن فرهنگى و بند ديگرى تصريح كرده است: زمينه سازى اجتماعى مناسب براى دختران و پسران جهت كشف، هدايت و بروز قابليت ها و توانمندى ها و تامين مطالبات خود به منظور جلوگيرى از بروز جلوه گرى هاى نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب. و در ادامه آمده است: اهتمام جدى مراكز فرهنگى و تمام رسانه هاى كشور نسبت به ارائه الگوى مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگى خود (فيلم، سريال، تئاتر و...) و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براى جوانان در اين امر، جذب، تربيت و به كارگيرى نيروى انسانى آگاه و عامل به مبانى دينى عفاف و حجاب در برنامه هاى فرهنگى و تبليغى، جهت دهى و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابليت ها و ظرفيت سازمان ها، احزاب، تشكل هاى غيردولتى و هيات هاى مذهبى در كشور، هدايت تبليغات تجارى به سوى استقلال فرهنگى و اقتصادى. اين مصوبه كه پس از برگزارى انتخابات سوم تير ۸۴ و در آخرين روزهاى رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى به ثبت رسيده است در بند ديگرى از طرح خود آورده است: نظارت دقيق و همه جانبه در امر توليد و نشر كتاب، مطبوعات و مجلات سينمايى درخصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايى و شكلى.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home