Saturday, November 26, 2005

درخواست بيش از ۱۸۲ تن از وكلا و حقوق‌دانان كشور براي آزادي عبدالفتاح سلطاني

درخواست بيش از ۱۸۲ تن از وكلا و حقوق‌دانان كشور براي آزادي عبدالفتاح سلطاني
با سپري شدن ۴ ماه از بازداشت عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلا و طولاني شدن غيرمنطقي دادرسي و بلا تكليف ماندن وضعيت وي بيش از ۱۸۲ تن از وكلا و حقوق‌دانان كشور طي نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي رييس قوه قضاييه خواستار رسيدگي عاجل به پرونده و آزادي نامبرده با تخفيف قرار گرديدند. در چند ماه گذشته درخواست‌ها و اقدامات متعددي از سوي شخصيت‌هاي فرهنگي، مطبوعاتي، حقوقي و سياسي و نهادهاي داخلي و بين‌المللي در همين زمينه مطرح شده و تاكنون بي‌پاسخ مانده‌است. نكته درخور توجه اين است كه در دهه‌هاي گذشته در ايران اقدام جمعي و مشترك اين تعداد از وكلا و حقوق‌دانان در چنين موضوعاتي بي‌سابقه بوده است و همين امر حاكي ازاهميت مسئله مي‌باشد. گمان مي رود با توجه به ابعاد وسيع‌ حقوقي اين اقدام در داخل و خارج تاثيرات مثبتي بر روند پرونده عبدالفتاح سلطاني جاي نهد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home