Wednesday, January 04, 2006

چاپ عكي رايش جرم نيست


ايرج جمشيدى / چاپ عكس آنگلا مركل و كاندوليزا رايس جرم نيست!
جمشيدی: دویست و پنجاه نفر از پرسنل ما (روزنامه آسيا) بیکار می‌شوند.
به موجب راى هيات نظارت بر مطبوعات ايران، روزنامه اقتصادى آسيا به همراه دو هفته‌‌نامه‌ی ديگر كه هنوز انتشارشان آغاز نشده، توقيف شدند. به آقاى ايرج جمشيدى سردبير اين روزنامه گفته شده كه از تصوير زنان در نشريه‌اش به شكلى مبتذل استفاده كرده است. خانم‌هايى كه عكس آنها در گزارش‌هاى آسيا چاپ شده، علاوه بر خانم آنه بوردا صاحب مجله خياطى معروف بوردا، از جمله عبارتند از صدراعظم آلمان، وزير خارجه آمريكا يا رييس جمهور فيليپين ... آقاى ايرج جمشيدى با رد اتهام "استفاده ابزارى يا توام با ابتذال" از اين چهره‌هاى مطرح روز دنيا، در مصاحبه با دويچه وله از فراز و نشيب‌هاى كار دشوار روزنامه‌نگارى در ايران و در شرايط موجود می‌گويد.
مصاحبه : مهیندخت مصباح

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home