Monday, January 16, 2006

عرصه بر دانشجويان روزبروز تنگ‌تر می‌شود”


عرصه بر دانشجويان روزبروز تنگ‌تر می‌شود”
”در حال حاضر نارضايتى گسترده‌اى در ميان توده‌ى دانشجو در درون دانشگاهها وجود دارد و دانشجويان بشدت به فضايى كه در دانشگاهها حاكم است معترض هستند. دانشگاه به نوعى به يك بمب ساعتى تبديل شده است. اگر مى‌خواهند كشور دچار بحران نشود، بايد يك فضاى منطقى‌اى را بر دانشگاهها حاكم بكنند.”
آنچه در بالا آمده قسمتى از بخش دوم گفتگو با مرتضى اصلاحچى از فعالين جنبش دانشجويى و دبير انجمن اسلامى دانشگاه علامه طباطبايى است كه متن كامل آن در روزهاى آينده درج خواهد شد.
گفتگو: مريم انصارى
اصلاح چى: ”متاسفانه در حال حاضر ما عمدتا شاهد هستيم كه برنامه‌هاى غيرسياسى ما را هم مجوز نمى‌دهند و سنگ اندازى‌هاى بسيارى مى‌كنند در راه اجراى اينگونه مراسم‌ها، كه اين قضيه با واكنش گسترده فعالين دانشجويى و خود دانشجويان مواجه شده.”
مرتضى اصلاحچى در جاى ديگرى می‌گويد:
” در حال حاضر يك فشار گسترده‌اى را حاكميت جمهورى اسلامى دارد بر روى فعالين دانشجويى و فعالين سياسى مى‌آورد و اين مسئله را اينها بنوعى دارند گسترده‌اش مى‌كنند. يعنى اگر زمانى بود كه صرفا كسانى كه راس مجموعه تحكيم فعاليت مى‌كردند مورد بازجويى قرار مى‌گرفتند و يا بازداشت مى‌شدند، الان مى‌بينيم كه اين بحث خيلى گسترده‌تر شده و فشار بر روى فعالين دانشجويى بسيار زياد هست و الان مى‌توان گفت در طول يكماه گذشته بيش از ۱۰۰ نفر از فعالين دانشجويى به كميته‌هاى انضباطى احضار شده‌اند. اما مسئله‌ى ديگرى كه بنوعى خطرناكتر است و الان دارد مطرح مى‌شود اينست كه بخاطر مسايل اخلاقى‌اى كه دارند مطرح مى‌كنند، دارند بدنه‌ى دانشجو را هم بنوعى به كميته‌ى انضباطى مى‌خواهند و مى‌خواهند آن تفكر بسته‌اى را كه خودشان دارند به اين وسيله حاكم بكنند و ما مى‌دانيم كه از اهرم فشار كميته‌ى انضباطى دارند استفاده مى‌كنند براى بسته‌تر كردن فضاى دانشگاهها.”

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home