Wednesday, January 11, 2006

روابط شخصي دانشجو يان زير كنترل دوربين هاي مدار بستهروابط شخصى دانشجويان زير كنترل دوربين‌هاى مداربسته
در طول چندماه گذشته دانشجويان مرتبا به کمیته‌ی انضباطی احضار می‌شوند و برای رفتارشان مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
كنترل دانشگاه‌ها و خوابگاه‌هاى دانشجويى سياستى است كه از هنگام روى كار آمدن دولت جديد روزبروز ابعاد گسترده‌ترى پيدا می‌كند. آخرين نمونه اين اقدامات نصب دوربين‌هاى مداربسته در دانشگاه‌هاست كه موجب اعتراض دانشجويان شده. در همين زمينه آقاى مرتضى اصلاح‌چى دبير انجمن اسلامى دانشگاه علامه طباطبايى و عضو هيات رئيسه شوراى تهران دفتر تحكيم وحدت به سوالات دويچه وله پاسخ داده

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home