Friday, January 27, 2006

پديده‌اي به نام خودپرداز؛ تكريم يا تنبيه ارباب رجوع؟/


پديده‌اي به نام خودپرداز؛ تكريم يا تنبيه ارباب رجوع؟/ خدمت بانكي‌اي كه اشك مشتريان را در مي‌آورد! ماهي ‌٦٠٠ ميليارد تومان پول الكترونيكي جابه‌جا مي‌شود
سرويس: اقتصاد 1384/11/07 01-27-2006 12:46:33 8411-01808: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
دنياي ديجيتال و الكترونيك امروز در حالي در خدمت سيستم‌هاي مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته كه بحث راحتي مشتريان شعار اول نظام بانكي دنيا شده است. خدمت به مشتري كه در نظام بانكي ايران به تكريم ارباب رجوع معروف است اين روزها با بهره‌گيري از ابزارهاي نوين بانكي بيشتر به "تنبيه" ارباب رجوع مي‌پردازد تا "تكريم"!
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، هر چند در شكل كلي داشتن كارت‌بانك بايد به مشتري اطمينان خاطر دهد و او هر گاه لازم داشته باشد بتواند به پول دسترسي پيدا كند اما اين روزها كمتر بانكي كه داراي خودپرداز است را مي‌توان ديد كه صفي جلو خودپرداز آن تشكيل نشده باشد و مشتريان از وضع موجود ناراضي نباشند.
گاهي ديده مي‌شود كه يك مشتري كارت به دست كيلومترها در خيابان‌ها دنبال خودپردازي مي‌گردد كه خراب نباشد، پول داشته باشد و مهمتر اينكه كارت را بپذيرد.
مسوولان بانكي با تبليغات زياد مشتريان را دعوت مي‌كنند كه كارت بانك بخرند اما آنها زمينه راحتي مشتريان را مهيا نمي‌كنند و در اين مورد بيشتر مشتريان از داشتن كارت بانك اظهار نارضايتي كرده و مي‌گويند همواره براي برداشت پول از خودپردازها نگران‌اند و انتظار دارند اشكشان را درآورد!
در حال حاضر چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پايانه فروش (POS) در سيستم بانكي كشور مشغول خدمات رساني الكترونيكي به مردم هستند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home