Friday, March 03, 2006

ایران برا ی همجنس گرایان امن است -هلند
ایران برای همجنس گرایان و گروندگان به دین مسیحیت امن است !!!!

خانم فردونک وزیر مهاجرت و اینتخراسی طی نامه ای به مجلس هلند خواستار برگشت همجنس گرایان به کشورشان شد. سال گذشته بعد از اعدام دو همجنس گرای جوان در ملا عام مجلس هلند بازگشت همجنس گرایان ایرانی را به ایران متوقف نمود.
دیروز خانم فردونک طی نامه ای به مجلس هلند ادعا کرد که هیچگونه مدرکی دال بر اعدام شدن و یا گرفتن حکم اعدام بخاطر هم جنس گرائی در ایران وجود ندارد. وی اذعان نمود که در رژیم جمهوری اسلامی قوانیینی مبنی بر اعدام همجنس گرایان در قوانین قضائی کشور وجود دارد.
خانم فردونک با استناد به گزارش سالانه وزرات خارجه هلند در مورد اوضاع ایران این ادعا را کرده است.
در گزارش مذکور اشاره ای به اعدام دو نفر نوجوان ایرانی در سال گذشته شده است. بنظر وزارت خارجه هلند این افراد نه بخاطر همجنس گرائی بلکه بخاطر دزدی و تجاوز به کودکان خردسال اعدام شده اند.
در حالی که تمام سازمانهای حقوق بشری و رسانه های بین المللی اعدام این دو نفر را صرفا بخاطر مسئله همجنس گرائی اعلام کرده اند.
آنچه نگران کننده و جای تاسف دارد اینست که وزارت خارجه هلند و وزیر مهاجرت ادعاهای دروغین بیدادگا های رژیم جمهوری اسلامی را در بست پذیرفته و انسانهای بی پناه را مجبور به بازگشت می کند.
در ادامه خانم فردونک اعلام کرد که ایرانیان پناهند ه ای که به دین مسیحیت گرویده اند میتوانند به کشورشان برگردند. او تاکید کرد مسلمانانی که مسیحی شده اند توسط رژیم جمهوری اسلامی مورد تبعیض قرار میگیرند ولی در معرض خطر جانی نیستند. وی اظهار داشت این اطلاعات جدیدترین اطلاعاتی است که توسط وزارت خارجه هلند تهیه شده است. و هنوز علنی نشده است.

حقیقت امر اینست که خانم فردونک با اظهار اینگونه اخبار و اطلاعات تلاش میکند تا بیانه ای مینی بر امن بودن ایران برای همجنس گرایان و گروندگان به دین مسیحیت را به تصویب برساند تا شاید از موج جدید متقاضیان پناهندگی بکاهد. زیرا در سال 2005 تعداد 577 ایرانی از کشور هلند تقاضای پناهندگی کرده اند. ایرانیان داری رتبه 5 در میان متقاضیان پناهندگی هستند.
همگان خوب میدانند که کشور ایران تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی در حاکمیت است برای هیچ ایرانی امن نیست!!!!!!

محمدرضا اسکندری
3 مارت 2006
mreskandari@gmail.com

http://payieez.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home