Thursday, March 16, 2006

مدافعان حقوق بشر در انتظار آزادى اكبر گنجى

مدافعان حقوق بشر در انتظار آزادى اكبر گنجىحدود شش سال پيش اكبر گنجى نويسنده و روزنامه‌نگار معترض جمهورى اسلامى ايران دستگير و در نهايت به شش سال زندان محكوم شد. حال، فردا جمعه ۲۶ اسفند ماه قاعدتا و قانونا مى‌بايستى اكبر گنجى از زندان اوين آزاد شود. خانواده گنجى مدتهاست كه روزشمارى مى‌كنند تا او را پس از تحمل دشواريهاى بسيار در زندان، اينبار در كنار خود ببينند، آنهم در آستانه نوروز و آغاز سال نو خورشيدى. اما آيا نشانه‌اى از آزادى اكبر گنجى ديده مى‌شود؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home