Sunday, July 23, 2006

ديده‌بان حقوق بشر: نظاميان ارشد آمريكايي مقصر اصلي شكنجه هستند

ديده‌بان حقوق بشر: نظاميان ارشد آمريكايي مقصر اصلي شكنجه هستند
یکشنبه 1 مرداد 1385
سازمان ديده‌بان حقوق بشر اعلام كرد: شكنجه زندانيان عراقي در زندان‌هاي تحت اداره آمريكا، امري عادي و بنا به دستور مقامات ارشد نظامي اين كشور انجام مي‌شده و فقط حضور سربازان دون‌پايه در دادگاه كافي نيست بلكه بايد مسئولان بلند‌پايه نظامي آمريكا نيز در اين زمينه محاكمه شوند. به گزارش شبكه بي‌بي‌سي، ديده‌بان حقوق بشر اعلام كرد: بر پايه اعترافات سربازان آمريكايي بين سال‌هاي 2005- 2003، زندانيان عراقي در زندان‌هايي كه توسط نيرو‌هاي آمريكايي اداره مي‌شد مطابق روال عادي تحت ضرب و شتم شديد، محروم‌شدن از خواب و ساير رفتار‌هاي خشونت‌آميز غير‌انساني قرار گرفته‌اند. هر سربازي كه از اين دستور‌ها سرپيچي يا از آن شكايت مي‌كرد طرد يا اخراج مي‌شد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home