Wednesday, October 25, 2006

به کمپین نجات سمیه محمدی بپیوندید

خانواده سمیه محمدی و دوستان برای بازگشت سمیه و سمیه ها به یک کشور آزاد که در ان این افراد بتوانند آزادانه و بدون سانسور سرنوشت خود را رقم بزنند.
به این افراد کمک کنیم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home