Thursday, November 09, 2006

شروع کمپین در کانادا برای نجات جان زهرا کمال فر و فرزندانش

شروع کمپین در کانادا برای نجات جان زهرا کمال فر و فرزندانش

به محض دریافت خبر زیر و مطلع شدن از وضعیت نابسامان یک خانواده پناهنده ایرانی در فرودگاه مسکو، سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ( بیمرز ) و مشخصا مینو همیلی دبیر این سازمان ، فعالیت های وسیعی در جهت جلب توجه سازمان های مدافع حقوق بشر ، پناهندگی و افکار عمومی آغاز کرده است . در همین راستا نامه هایی به سازمان عفو بین الملل ، پناهندگان بین الملل ، مرکزحمایت از شکنجه شدگان ، نهادها ، و شخصیت ها ارسال شده است . این کمپین کار خود را با چند وکیل در کانادا و حمایت سازمان های ذکر شده ادامه خواهد داد . همینجا از تمامی سازمان ها و انسان های آزادیخواه میخواهیم برای نجات جان زهرا کمال فر و فرزاندانش به این کمپین بپیوندند.

مسولین کمپین:
منیره محمدی
monireh91@yahoo.com
مینو همیلی
mhomaily@yahoo.com

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن ۴۳۱۶- ۲۰۱- ۴۱۶ -۰۰۱ تماس بگیرید.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home