Sunday, October 29, 2006

تلاش حاکمیت برای تبدیل دانشگاه به پادگان

فعالان سياسي، فرهنگي و حقوقي در ادامه بيانيه خود آورده‌‏اند: گويا اين بار قرعه فال به نام دانشجويان ستاره‌‏دار و تشكل‌‏هاي مستقل دانشجويي افتاده است، به گونه‌‏اي كه دانشجويان تك‌‏ستاره، به صورت مشروط، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد شده‌‏اند. دانشجويان دوستاره، روزها پس از آغاز سال تحصيلي، پس از فراز و فرود بسيار، با اخذ تعهدات سنگين و تنگ‌‏نظرانه ثبت‌‏نام شده‌‏اند. بيش از 10 تن از دانشجويان موسوم به سه‌‏ستاره كه حائز رتبه علمي بودند نيز بدون هيچ دليل مشخصي از ادامه تحصيل بازماندند و هنوز ثبت نام نشده‌‏اند. اين اقدامات، نشانه‌‏هاي برنامه‌‏اي از پيش طراحي‌‏شده براي بالا بردن هزينه فعاليت‌‏هاي فرهنگي- سياسي در دانشگاه‌‏ها و خالي كردن آنها از نيروهاي مجرب داراي بينش انتقادي است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home