Thursday, December 14, 2006

نامه سرگشاده دانشجويان اميرکبير به احمدی نژاد

نامه سرگشاده دانشجويان اميرکبير به احمدی نژاد
پنج‌شنبه، 23 آذر 1385
لازم است بدانيد که هر کس جايگاهی دارد و برای حفظ آن بايد در حد جايگاه خود رفتار کند. خاتمی با بيست ميليون رای برای حفظ شأن خود در پلی­تکنيک پرسش­گر حاضر نشد، چه برسد به شما با حدود ۵ ميليون رای. (آرای ۳ تير به شخصی ناشناس در برابر گذشته هاشمی داده شد...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home