Saturday, September 17, 2005

9000 دانش آموز احباری 2 ملیارد دلار حسارت آموزش و[
بيش از 9 هزار دانش‌آموز اجباري و غيرمستعد 2 ميليارد تومان خسارت زدند چرا رشته علوم انساني در ايران «حياط خلوت» نابودي سرمايه‌هاي دولت شده است؟
سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورش 1384/06/25 09-16-2005 10:11:52 8406-10944: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورش
درحاليكه به اعتقاد كارشناسان تعليم و تربيت، رقم خسارتهاي مردودي و افت تحصيلي دانش‌آموزان ايراني به حد فزاينده رسيده است، در اين ميان رشته علوم انساني، با مردودي 9 هزار و 148 دانش‌آموز پايه سوم شهر تهران در سال تحصيلي گذشته، با احتساب هزينه سرانه 200 تومان به ازاي هر دانش‌آموز، به تنهايي يك ميليارد و 829 ميليون و 600 هزار تومان از هزينه‌هاي دولت را هدر داد.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به عبارتي ديگر با وجود اين كه پوشش رشته علوم‌انساني با 29 درصد در شهر تهران نسبت به پوشش 40 درصدي اين رشته در كل كشور كمتر است، از بين 24 هزار و 325 دانش‌آموز پايه سوم علوم‌انساني در سال تحصيلي گذشته، تنها 15 هزار و 177 نفر، آن هم فقط در پايتخت، فارغ‌التحصيل و موفق به اخذ ديپلم شدند.
خسارتهاي وارده به دولت از قبل رشته علوم‌انساني، فقط در پايتخت در شرايطي رخ مي‌دهد كه سال گذشته حدود 4 هزار نفر از دانش‌آموزاني كه موفق به اخذ رتبه در رشته رياضي و تجربي نشده‌اند، به علت كمبود ظرفيت پذيرش در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش به اجبار وارد رشته علوم‌انساني شده‌اند.
به گفته كارشناسان متاسفانه هنوز در آموزش و پرورش كشور دانش‌آموزان متناسب با استعدادهاي خود بين رشته‌هاي تحصيلي توزيع نمي‌شوند، چرا كه اساسا چينش دانش‌آموزان در رشته‌ها بر اساس علاقه صورت نمي‌گيرد و به دنبال اين امر همواره جمعيتي با معدلهاي نسبتا پايين و نمرات نامناسب در رشته علوم‌انساني جمع شده‌اند.
حيدر زنديه، معاون آموزش و پرورش شهر تهران ضمن توضيح اين كه در ساماندهي رشته‌هاي تحصيلي، دانش‌آموزان علاقه‌مند به تحصيل را به رشته‌هاي رياضي و تجربي سوق داده‌ايم، به ايسنا مي‌گويد: بر اين اساس رشته علوم انساني نيز عمدتا به خوبي معرفي نشده و دانش‌آموزاني كه به لحاظ وضعيت تحصيلي از شرايط نامناسبي برخوردار بوده‌اند به اين رشته هدايت شده‌اند.
وي معتقد است تا زماني كه اين مشكل ساختار نظام آموزشي كشور تغيير نكند، معضل ذكر شده در رشته علوم‌انساني به قوت باقي مانده و همواره تعدادي دانش‌آموز غيرعلاقه‌مند به تحصيل كه به جبر در اين رشته تحصيل مي‌كنند، خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، عده كثيري از آينده‌سازان مستعد اما غيرعلاقه‌مند به رشته علوم انساني در كشور، در حالي با اين مشكل درگيرند كه امروزه در كشورهاي پيشرفته‌اي همچون ژاپن «تاكيد بر رشد اجتماعي دانش‌آموزان»، «ضابطه‌مند كردن و ايجاد فرصتهاي مساوي براي همگان»، «مربي و نه مستبد بودن معلمان»، «ضرورت تفريح و شادي» و «آموزش تمام كودكان با يك روش» به عنوان 5 اصل برتر آموزشي مورد تاكيد بوده و حتي كارشناسان امريكايي نيز اين اصول را براي پيشرفت و ارتقاي آموزش اين كشور ضروري دانسته‌اند.
حيدر زنديه در اين زمينه تاكيد مي‌كند: واقعيت اين است كه اگر هدف آموزش و پرورش ايران، «يادگيري براي زندگي كردن به عنوان يك شهروند» در جامعه باشد، بايد برنامه‌اي جامع براي ورود موفقيت‌آميز اين شهروند به جامعه داشت.
وي با تاكيد بر اين كه بايد فكر جدي براي آن دسته از دانش‌آموزان ايراني كرد كه توان كسب نمره قبولي و جذب در رشته‌هاي رياضي و تجربي را ندارند، به ايسنا مي‌گويد: هم‌اكنون فعاليت آموزش و پرورش شهر تهران براي رفع اين مشكل، تاسيس مدارس فرهنگي بوده است كه دانش‌آموزان با استعداد را جذب رشته‌هاي انساني كند، اما از آنجا كه مشكل اصلي ما وجود دانش‌آموزان داراي وضعيت تحصيلي نامناسب است، با توجه به شيوه گزينش اين مدارس، باز اين دسته از دانش‌آموزان جذب مدارس فرهنگ نيز نمي‌شوند.
معاون آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اين كه در چنين شرايطي مشكل خيل عظيم دانش‌آموزاني كه به رشته انساني هدايت مي‌شوند و همه ساله هزينه‌هاي سرسام‌آوري علي‌رغم افت تصحيلي زياد، صرف آموزش اين دسته از دانش‌آموزان مي‌شود، به قوت خود باقي است، تصريح مي‌كند: نمونه بارز اين مشكل در تهران فاصله 3 تا 4 نمره‌اي بين معدل دانش‌آموزان رشته رياضي با انساني، موضوعي وحشتناك است.
به گزارش ايسنا، اين در حاليست كه با اعتقاد به اين كه در آموزش، «تجربه» از «تفاوتهاي دروني» مهمتر است، ژاپني‌ها معتقدند مدارس دولتي بايد تمامي كودكان را جداي از شرايط و زمينه‌هاي فردي آنها، به يك روش آموزش دهند، از اين رو در مدارس ابتدايي و راهنمايي ژاپن، هيچگونه تقسيم‌بندي بر اساس قواي علمي دانش‌آموزان يا عاملي ديگر صورت نمي‌گيرد. لذا مدارس برجسته و برنامه تقويتي يا جبراني در ژاپن وجود نداشته و دانش‌آموزان در مدرسه به صورت مساوي در كلاسها تقسيم شده‌اند، در هر كلاس نيز دامنه يكساني از قابليتهاي تحصيلي وجود دارد.
حيدر زنديه با اعتقاد به اين كه دانش‌آموزان داراي نگاه سيستمي و رياضي خيلي بهتر مي‌توانند در رشته‌هاي علوم انساني كه سلامت جامعه را تضمين مي‌كنند، موفقيت بيافرينند، تاكيد مي‌كند: براي جذب اين دسته از دانش‌آموزان مستعد به رشته انساني ابتدا بايد فضاي لازم براي تحصيل در اين رشته را فراهم كرد.
وي با طرح اين پرسش كه «هم‌اكنون در شهر تهران چه تعداد مدرسه غيرانتفاعي برجسته كه دانش‌آموزان علاقه‌مند به تحصيل در آنها هستند، رشته انساني را داير كرده‌اند؟» تصريح مي‌كند: تنها در يكي از مدارس غيرانتفاعي منطقه‌اي در تهران، رشته انساني داير است؛ لذا توسعه اين رشته از اهميت بالايي براي حذف مهجور افتادن آن برخوردار است.
معاون آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به مساعد كردن بازار كار و آينده رشته علوم انساني، اظهار مي‌كند: ارتقاي مشاغل مرتبط با مدرك رشته انساني و تعيين جايگاه مناسب براي فارغ‌التحصيلان اين رشته، از عوامل جذب دانش‌آموزان با استعداد است، لذا بايد تدابيري انديشيد تا همانند حقوق تمامي حرفه‌هاي مرتبط با رشته‌ انساني نيز از جايگاه و منزلت والايي برخوردار شوند.
زنديه مي‌افزايد: ارتقا جايگاه رشته انساني سبب مي‌شود كه مدارس بخصوص از نوع غيرانتفاعي كه مشتري‌مدار هستند، بيشتر جذب رشته‌ علوم انساني شوند.
وي همچنين تاكيد مي‌كند: بايد به دانش‌آموزان با توجه به علاقه آنها مهارت آموخت، لذا معتقدم بايد مراكز فني و حرفه‌اي و كاردانش در اين زمينه تقويت شوند، البته اين باز به معناي فرستان دانش‌آموزان غيرعلاقه‌مند به اين رشته نيست.
معاون آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به افزايش پوشش 36 درصدي دانش‌آموزان در اين رشته‌ها مي‌گويد: اگر زمينه رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش فراهم مي‌شد، بسياري از دانش‌آموزان انساني جذب آموزشهاي مهارت حرفه‌اي مي‌شدند.
به گفته وي زمينه توسعه كاردانش و فني و حرفه‌اي، فضا، نيروي انساني و تجهيزات از اهميت بسياري برخوردارند، لذا بايد فضاهاي آموزشي را آرام آرام به سمت هنرستانها برده و آنها را متناسب با مشاغل مورد نياز آينده كشور تامين كرد.
انتهاي پيام
کد خبر: 8406-

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home