Sunday, September 11, 2005

درباره مصيبت انسانی در تل عفر عراق

درباره مصيبت انسانی در تل عفر عراق


گفته می شود شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شده اند
سازمانهای امدادرسانی در عراق هشدار می دهند که مصيبتی انسانی در شهر تل عفر، يکی از دژهای شورشيان که مورد تهاجم نيروهای آمريکايی و عراقی قرار گرفته است، در شرف وقوع است.
يکی از پزشکان سازمان "پزشکان عراق" که از اردوگاه های موقت در بيرون اين شهر بازديد کرده، می گويد آوارگانی که از تل عفر گريخته اند، به وی گفته اند که بارانی از بمب و موشک بر سر اين شهر می بارد و شمار زيادی از غير نظاميان کشته شده اند.


صفحه ويژه تحولات عراق

به گفته وی، برخی از اهالی زير آوار مدفون شده اند. اين پزشک اعلام کرد که به امدادگران اجازه ورود به شهر داده نشده است.

سرهنگ استيو بويلان، سخنگوی ارتش آمريکا، اعلام کرد که تخليه غير نظاميان از مناطق تحت کنترل شورشيان دشوار است.

دولت عراق برای جلوگيری از رسيدن تدارکات به شورشيان گذرگاه مرزی خود با سوريه در ربيعه را بسته و مقررات منع آمد و رفت در اين شهر جنگزده وضع کرده است.

تل عفر که در فاصله حدود چهارصد کيلومتری شمال غرب بغداد، پايتخت عراق، واقع شده، از سال 2003 عمدتا تحت کنترل شورشيان عراقی بوده و نيروهای اشغالگر تسلطی بر بخش های مهمی از آن نداشته اند.

ابراهيم جعفری، نخست وزير عراق، نيروهای نظامی را مجاز کرده که برای پاکسازی منطقه از آنچه "تمامی عوامل باقيمانده تروريست ها" خواند، وارد عمل شوند.

آقای جعفری گفت نيروهای عراقی و آمريکايی با اين تهاجم، تقاضای کمک گروه های مختلف قومی و مذهبی تل عفر را اجابت می کنند.

يکی از خبرنگاران بی بی سی در بغداد می گويد آمريکا تل عفر را محل توقف و آموزش جنگجويان خارجی که از مرز سوريه وارد عراق می شوند، تلقی می کند.

به گفته منابع نظامی آمريکايی، اين شهرک محل استقرار شورشيان مخالف دولت عراق بوده که از آن به عنوان مرکزی برای پذيرش داوطلبان خارجی و اعزام آنان برای دست زدن به عمليات مسلحانه در ساير نقاط عراق استفاده می کرده اند.

نيروهای آمريکا پيشتر نيز اين منطقه را هدف حملات مداوم هوايی و توپخانه قرار داده و بيشتر مردم تل عفر، شهر را ترک کرده اند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home