Tuesday, September 13, 2005

صفارهرندی: مکتبی ها بازگردند، بعضی مدیران قبلی اپوزسیون بودند


صفارهرندی: مکتبی ها بازگردند، بعضی مدیران قبلی اپوزسیون بودند

حسین صفار هرندی در مراسم معارفه ای که برای احمد خادم المله تدارک دیده شده بود از خبرگزاری جمهوری اسلامی در دوران مدیریت قبلی انتقاد کرد و ضمن بیان این نکته که اگر از فردي به خاطر نگاه مكتبي و انقلابي‌اش حقي تضييع شده است، بايد احقاق حق شود و اگر كساني به ناحق از خبرگزاري رفته‌اند بايد برگردند، شرق آنلاين هم گزارش داد ساعت ۲ بعدازظهر دوشنبه مراسم معارفه احمد خادم المله مديرعامل جديد سازمان خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران (ايرنا) در سالن اجتماعات ساختمان مركزى خبرگزارى برگزار شد. در اين مراسم محمدحسين صفارهرندى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، محمود دعايى مدير مسئول روزنامه اطلاعات، سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى و غلامحسين اسلامى فرد سرپرست ايرنا حضور داشتند. صفارهرندى امروز فرصتى يافته بود تا به نقد عملكرد چند سال اخير ايرنا بپردازد و خط مشى و برنامه هاى آينده اخبار دولتى را اعلام كند.او با اشاره به اينكه به مديرعامل جديد ايرنا توصيه كرده است تحولات را به جاى بخش فيزيكى و سخت افزارى از قسمت هاى نرم افزارى شروع كند، گفت: مراسم معارفه همانند ورزش دوى امدادى است و اگر چنين بنگريم با جابه جايى ها در مديريت اتفاق بزرگى نمى افتد.او از خادم المله به عنوان ذخيره اى در مجموعه خبرگزارى ياد كرد كه از سال هاى عضويت در شوراى تعيين خط مشى ايرنا با او آشنا بوده است. در مراسم معارفه امروز تمامى سخنرانان از خادم المله به عنوان فردى ياد مى كردند كه از بدنه خبرگزارى رشد كرده و بيرون آمده است.صفارهرندى نيز به همين نكته اشاره كرد و گفت: برخلاف بسيارى از انتخاب ها كه انتخابى عرفى و نه ذاتى است گزينش آقاى خادم المله از متن حرفه اى خبرگزارى انجام شده و اميد بسته ايم كه سازمان از درون خود مورد يك احيا و بازسازى قرار بگيرد. ادامه حرف هاى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى انتقادى ترين سخنانى بود كه او از هنگام به دست گرفتن مديريت فرهنگ كشور عنوان مى كرد. دامنه انتقادهاى او از عملكرد سال هاى اخير خبرگزارى جمهورى اسلامى شروع شد و به روزنامه ها و منابع خبرى ديگر نيز كشيد. صفارهرندى با اعلام اينكه عملكرد بخشى از دوره هايى كه بر خبرگزارى گذشته مهرورزانه نبوده است، گفت: در يك دوره اى كه تمنا و خواست جامعه رسيدگى به اصلى ترين دغدغه هاى خودش در بخش معيشت بوده، خروجى خبرگزارى و رسانه هاى ما با بى اعتنايى مطلق به اين مقوله عمل كرد انگار كه مردم مهمترين مشكلشان اين است كه فلانى كه اگر تمام فلانى ها را جمع بزنى كلاً مى شوند ۲۶ نفر، در زندان هست.او به حضور ليگابو ديده بان حقوق بشر در ايران در سال هاى گذشته اشاره كرد و گفت: آقاى ليگابو وقتى آمد به ايران و سراغ زندانى هاى سياسى را گرفت، منتظر بود كه نشانى يك توده چند هزار نفره را به او بدهند. اما همان ها كه دعوتش كرده بودند تا سياهچال هاى جمهورى اسلامى را ببيند، اسم ۲۶ نفر را به او گزارش كردند. وقتى سراغ اين ۲۶ اسم را گرفتند، ديدند در يك جايى عين هتل به اسم زندان دارند روزگار سپرى مى كنند. اما در خروجى خبرگزارى ما طورى جلوه گر مى شد كه انگار ما زندان بزرگى به اسم جمهورى اسلامى داريم و همه مردم اسير و دربندند. وزير ارشاد تاكيد كرد كه اين خبرها يك عارضه بوده و اين عارضه هيچ گاه نبايد تكرار شود و تصريح كرد: اين خبرگزارى بايد خبرگزارى جمهورى اسلامى باشد و اينجا نه خبرگزارى پارس است و نه چيزى مشابه آن.حتى برخى اوقات خبرگزارى هاى بيرونى در انعكاس واقعيات، از بعضى داخلى ها منصفانه تر و حرفه اى تر برخورد كردند. او با اشاره به پيش بينى نتايج انتخابات دوره نهم رياست جمهورى توسط خبرگزارى داخلى گفت: گاهى، دلخواسته ها و علايق ما و غلبه آنها بر ذهن حرفه اى ما چنان است كه تا روز آخر هم داشتيم در ارزيابى وضع موجود اشتباه مى كرديم.او پس از اتمام مراسم معارفه نيز به سئوال خبرنگار شرق كه پرسيده بود آيا به جز ايرنا از ساير خبرگزارى ها نيز در سال هاى اخير ناراضى بوده است، پاسخ داد: من نه فقط به ايرنا كه به كل جريان رسانه اى انتقاد دارم. البته ما خيلى معتقد نيستيم كه دستورى عمل بكنيم و ديگران هم به دنبال ما بيايند. وی همچنین به نقش اپوزسیون گونه برخی مدیریت ها در دولت های قبلی اشاره کرد و اظهار امیدواری نمود ایرنا به دوران اوج خود که در زمان دفاع مقدس بود بازگردد. به اعتقاد معاون مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان ايرنا همچنین بايد مطالبات معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home