Saturday, September 17, 2005

سازمان عفو بین الملل برای بیم از شکنجه و نجات جان نه عرب اهوازی فراخوان صادر کرد


سازمان عفو بین الملل برای بیم از شکنجه و نجات جان نه عرب اهوازی فراخوان صادر کرد
سازمان عفو بین الملل برای بیم از شکنجه و نجات جان نه عرب اهوازی فراخوان صادر کرد. در فراخوان سازمان عفو بین الملل آمده است این نه نفر از اقلیت عرب در ایرانند و محل بازداشت آنها مشخص نیست. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل این افراد از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. سازمان عفو بین الملل می گوید دستگیری این افراد ممکن است در رابطه با انفجارهای اخیر در ایران باشد که بر اثر آن ده نفر کشته و نود نفر مجروح شدند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home