Sunday, October 02, 2005

نبود خدمات دندانپزشكي مناسب ، كارگران را به بيماريهاي گوارشي مبتلا كرده است


نبود خدمات دندانپزشكي مناسب ، كارگران را به بيماريهاي گوارشي مبتلا كرده است
منبع: 10 مهر 1384 - ايلنا
-->
عضو كيمته بيمه و درمان كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران ، گفت ‌‏: درمانگاه ها و كلينيك‌‏هاي دندانپزشكي سازمان تامين اجتماعي تنها به درمانهاي جزئي دندانهاي كارگران اقدام مي‌‏كنند و نبود خدمات مناسب دندانپزشكي , كارگران را به بيماريهاي مختلف گوارشي مبتلا كرده است . "اصغر ملكي" , در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا , افزود : بيش از 90 درصد بيماريهاي دندان كارگران ، ريشه اي بوده و درمان آن نيز نياز به پزشكان متخصص و خدمات درماني قطعي دارد .وي با اشاره به شانه خالي كردن درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي از درمان قطعي بيماران كارگر ، گفت‌ ‏: كلينيك‌‏هاي دندانپزشكي حتي از عصب كشي دندانها نيز سرباز مي زنند و در بسياري از موارد ، به دليل آنكه كارگران هزينه عصب كشي به صورت آزاد را ندارند ‌‏, دندانپزشكان مبادرت به كشيدن دندان هاي سالم مي كنند . وي ، اظهار داشت‌ ‏: چند سالي است كه بيشتر كارگران از درمان قطعي و ريشه اي دندان صرف نظر كرده و بيشتر اين كارگران به دليل نداشتن دندان كافي در دهان ، به بسياري از بيماريهاي گوارشي مبتلا شده اند . ملكي ، در پايان گفت‌ ‏: مشكلات بيماران كارگر تنها محدود به بيماريهاي دندان نبوده و شانه خالي كردن سازمان تامين اجتماعي از گسترش خدمات بيمه اي ، كارگران را در بسياري از زمينه ها با مشكلات عديده اي مواجه كرده است .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home