Wednesday, October 05, 2005

دادستان سنندج برای سه روزنامه کرد کیفرخواست صادر کرد


دادستان سنندج برای سه روزنامه کرد کیفرخواست صادر کرد دادستان سنندج برای سه روزنامه کرد کیفرخواست صادر کرد و پرونده خانم رویا طلوعی، آقایان سعید ساعدی و اجلال قوامی را به دادگاه فرستاد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محاکمه روزنامه نگاران کرد را بر عهده دارد. این سه روزنامه نگار، پیشاپیش و قبل از اثبات اتهام و صدور رای از دو ماه پیش در زندانند. هر سه روزنامه نگار در ناآرامیهای سنندج بازداشت شدند. مسعود کردپور روزنامه نگار کرد، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: فعالیت اینها که تجمع کردند مقابل استانداری کردستان متاسفانه جرم محسوب شده و ظاهرا قرار مجرمیت هم برایشان صادر شده. رئیس دادگستری کردستان گفته بودند که خانم طلوعی به دلیل آن که عنوان دولتی را جعل کرده اند، محاکمه می شوند. آقاي كردپور مي گويد: اين يك اتهام شخصي است و اگر هم درست باشد بايد قبل از اين جريانات رسيدگي مي شد نه به عنوان كسي كه در تجمعات اخير حضور داشته. امير آرمين (rm) صدا (wma) صدا [ 4:09 mins ]
دادستان سنندج برای سه روزنامه کرد کیفرخواست صادر کرد و پرونده خانم رویا طلوعی، آقایان سعید ساعدی و اجلال قوامی را به دادگاه فرستاد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محاکمه روزنامه نگاران کرد را بر عهده دارد. این سه روزنامه نگار، پیشاپیش و قبل از اثبات اتهام و صدور رای از دو ماه پیش در زندانند. هر سه روزنامه نگار در ناآرامیهای سنندج بازداشت شدند.
امیر آرمین در مصاحبه با مسعود کردپور روزنامه نگار کرد از روند پرونده بازداشتیها می پرسد.
مسعود کردپور (روزنامه نگار کرد): البته این افرادی که بازداشت شدند اکثرا روزنامه نگار هستند و با توجه به این که در NGOها فعال بودند، متاسفانه بعد از جریانات اخیری که در کردستان اتفاق افتاد و اینها می خواستند تجمع قانونی در مقابل استاندارای برگزار کنند، متاسفانه بعد از این تجمع بازداشت شدند. وگرنه اکثرشان روزنامه نگار هستند. قبلا هم دادستان کردستان گفته بودند که 150 نفر را بازداشت کردیم که 15 نفر باقیمانده. از این 15 نفر هم این سه چهار نفر اکثرا روزنامه نگار هستند و سابقه فعالیت در روزنامه ها و هفته نامه های محلی کردستان را دارند و اکثرا سردبیر هستند.
امیر آرمین (رادیو فردا): مگر شرکت در NGO ها جرم است که شما گفتید اینها در NGOها کار می کردند؟
مسعود کردپور: البته چون NGOها اگر حالت حزبی و سیاسی به خودش بگیرد منجر به این می شود که فعالیت حزبی حساب بشود و در کشور هم فعالیت حزبی هنوز جا نیفتاده به صورت قانونیش. لذا فعالیت اینها که تجمع کردند مقابل استانداری کردستان متاسفانه جرم محسوب شده و ظاهرا قرار مجرمیت هم برایشان صادر شده.
ا.آ: رئیس دادگستری کردستان گفته بودند که خانم طلوعی به دلیل آن که عنوان دولتی را جعل کرده اند، محاکمه می شوند. آیا این اینقدر مهم است، حالا به فرض که این اتهام درست باشد، که یک نفر را که عنوان دولتی را جعل می کند، پیشاپیش و پیش از محاکمه ببرند و مدتی زندان کنند و بعد محاکمه کنند، یا مساله دیگری است؟
مسعود کردپور: البته این اتهام اتهامی شخصی است و اگر رسیدگی هم می شد باید قبل از این جریانات رسیدگی می شد، نه این که مصادف با این جریانات شود. خب اگر رسیدگی می شد، باید قبل از این جریانات رسیدگی می شد و این اتهام کاملا جدا از اتهام سیاسی است که به ایشان وارد کردند. به عنوان روزنامه نگار و کسی که در تجمعات اخیر مناطق کرد نشین دخالت داشته.
ا.آ: وقتی می گویند اینها با عناصر خارج از کشور ارتباط داشتند، از گروهی هم نام برده شده؟
مسعود کردپور: البته افرادی که در کردستان ایران فعالیت دارند، در قالب فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و NGOها، اکثرا با کردستان عراق که طی این مدت حالت آزادی به خود گرفته، رفت و آمد داشتند و این افراد هم ظاهرا منظورشان از خارج از کشور، کردستان عراق است که رفت و آمد داشتند طی سالهای اخیر.
ا. آ: ایران و عراق که بهترین روابط را الان دارند، چرا ارتباط کردهای ایران با کردهای عراق یک نوع روابط خارجی تلقی می شود که باید برای آن محاکمه شد؟
مسعود کردپور: البته روابط دولتها فرق می کند با روابط ملتها و احزاب سیاسی و مردمانی که در این دو کشور زندگی می کنند. مردمی که در این کشورها زندگی می کنند خب شیعه هستند، کرد هستند و از نظر قومی و مذهبی خیلی به هم نزدیک هستند و از گذشته های دور هم اینها ارتباطات فرهنگی داشته اند و کاری به نوع حکومت نداشته، حکومتها شاید با هم اختلاف داشته باشند که ارتباطی به مردم ندارد به آن صورت.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home