Friday, October 14, 2005

خصوصی سازی بزرگترين موسسه مالی جهان تصويب شد


خصوصی سازی بزرگترين موسسه مالی جهان تصويب شد

جونيچيرو کويزومی، نخست وزير ژاپن تصويب اين لايحه را معجزه سياسی خوانده است
مجلس عليای پارلمان ژاپن لايحه خصوصی سازی اداره پست اين کشور را که بزرگترين موسسه مالی جهان خوانده می شود، تصويب کرد و جونيچيرو کويزومی، نخست وزير، به پيروزی بزرگی در راه اجرای اصلاحات اقتصادی دست يافت.
اين لايحه محور برنامه های وی برای اصلاحات است و بسياری از سياستمداران حزبش مخالفت خود را ابراز کرده بودند، ولی آقای کويزومی به پيروزی مهمی در انتخابات پيش از موعد دست يافت و هواداران خود را بجای مخالفانش نشاند.
انتظار می رود اصلاح اداره پست به ايجاد يک بازوی مهم مالی خصوصی بيانجامد که تريليونها دلار در اختيار دارد.
مانع نهايی در راه تصويب اين لايحه مجلس عليای ژاپن بود که نمايندگانش در ماه اوت به اين سند رای منفی دادند و آقای کويزومی را بر آن داشتند که انتخابات پيش از موعد برگزار کند.
اما جمعه ۱۴ اکتبر اين لايحه با ۱۳۴ رای موافق در مقابل ۱۰۰ رای منفی تصويب شد و حالا به قانون تبديل خواهد شد.
آقای کويزومی لبخندزنان گفت: "اين معجزه ای در دنيای سياست بود. ما بايد بيش از پيش اصلاحات را اجرا کنيم."
فروش کامل اداره پست ژاپن جنجال آفرين است زيرا بسياری از ۲۴۷۰۰ شعبه اين اداره در مناطق دور افتاده هستند و روستاييان ژاپنی می ترسند خدمات ارزشمند آن را از دست دهند
اين اصلاحات قابل ملاحظه است زيرا اداره پست ژاپن فقط مرسوله جابجا نمی کند و تمبر نمی فروشد. اين اداره همچنين يک بانک دولتی است که ميليونها ژاپنی در آن سرمايه گذاری کرده اند و دارايی آن به سه تريليون دلار می رسد و از يک حيث، بزرگترين موسسه مالی جهان و بزرگترين ارايه کننده بيمه عمر در ژاپن است.
قرار است ابتدا يک شرکت هولدينگ کنترل اداره پست را بر عهده بگيرد و واحدهای مجزايی برای پس اندازی، بيمه، خدمات پست و مديريت دارايی شخصی و املاک تشکيل شود.
از سال ۲۰۰۷ به بعد، هر کدام از اين واحدها تدريجا فروخته خواهد شد ولی واحدهای پس انداز و بيمه می توانند به حفظ سهام خود برای جلوگيری از فروش کامل ادامه دهند.
فروش کامل اداره پست ژاپن جنجال آفرين است زيرا بسياری از ۲۴۷۰۰ شعبه آن در مناطق دور افتاده هستند و روستاييان ژاپنی می ترسند خدمات ارزشمند آن را از دست دهند. سالمندان ژاپنی ساليان سال به شعبه های محلی اداره پست رفته اند تا پولی را که با سختی و مشقت اندوخته اند، پس انداز کنند.
همچنين بيم آن می رود بسياری از ۲۶۰ هزار کارمند اداره پست شغل خود را از دست دهند. اما آقای کويزومی که اولين بار در سال ۱۹۷۹ خصوصی سازی اين سازمان را خواستار شد، اظهار کرده است که خصوصی سازی اداره پست به مدرن سازی کل اقتصاد کشورش کمک خواهد کرد.
وی اميدوار است اين اقدام، محرک رشد اقتصادی ژاپن شود و بخشهای دولتی را در معرض رقابت بيشتر بگذارد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home