Wednesday, October 19, 2005

رييس سابق دفتر توسعه اشتغال خارج از كشور تشريح كرد:


رييس سابق دفتر توسعه اشتغال خارج از كشور تشريح كرد: جزئيات بيشتري از اعزام نيروي كار به خارج از كشور
سرويس: كار و اشتغال 1384/07/27 10-19-2005 12:02:50 8407-01925: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: كار و اشتغال
« فرآيند اعزام نيروي كار به خارج از كشور شامل دو مرحله سازماندهي، تجهيز، فراهم‌سازي زمينه‌هاي انعقاد قراردادها تفاهم‌نامه‌هاي اعزام نيرو به كشورهاي مورد نظر (هدف) و حمايت‌هاي لازم از نيروي كار اعزام شده است.»
پرويز سعادتي ـ رييس سابق دفتر توسعه اشتغال خارج از كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، با بيان اينكه پرداختن به رويكرد و تفكر درباره اعزام نيروي كار قبل از بررسي مراحل اجرايي ضروري است، توضيح داد:« در رويكرد اول توجه به اعزام نيروي كار با توجه به شرايط موجود و فشارهاي اجتماعي، سياسي نيروي بيكار در كشور مورد نظر است.»
سعادتي افزود:« يكي از راهكارهاي كاهش فشارهاي سياسي و اجتماعي نيروي بيكار چاره‌جويي در اعزام مازاد نيروي كار به خارج از كشور و جداسازي موضوع فرار مغزها از اعزام نيروست و از سوي ديگر قرار دادن اساس تفكر حاكم بر تدوين فرآيند اجرايي موجود به عنوان رويكرد دوم، نگاهي وسيع‌تر و پايدارتر به نيروي كار دارد.»
وي خاطرنشان كرد:« در اين صورت اعزام نيروي كار به خارج از كشور با بهره‌گيري از يك برنامه هدفمند و قابل كنترل فعاليتي اقتصادي محسوب مي‌شود كه با بكارگيري شيوه اجرايي مناسب جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد و درآمد ملي بخصوص ارزآوري و فناوري براي كشور خواهد داشت كه در حال حاضر اين امر تنها در ماده 101 قانون برنامه چهارم در زمره وظايف وزارت كار و امور واجتماعي ذكر شده است.»
او با اشاره به فعاليت‌هاي متنوع در مراحل تدارك و اعزام نيروي كار به خارج از كشور تصريح كرد:« بررسي، شناسايي و تهيه آمار نيروي كار، توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و مراكز كاريابي، اقدامات اوليه شناسي و تدارك نيرو، جست‌وجوي فرصت‌هاي شغلي، تجهيز نيروي كار متقاضي اعزام، آزمون، انعقاد قرارداد و تدارك اعزام نيرو از جمله فعاليت‌هاي اصلي اين مرحله است.»
سعادتي آمارهاي اعلامي از منابع رسمي را تخميني از كل نيروهاي كار موجود در كشور با بيان تركيب نسبي آنها دانست و گفت:« آنچه براي برنامه‌ريزي اعزام نيرو به خارج از كشور مورد نياز است، دقيق‌تر و تفكيكي‌تر است. به منظور تعيين دقيق نيرو براي اعزام آموزش بايد تعداد نيرو مشخص باشد.»
وي خاطرنشان كرد:« در هر صورت اقدام به بررسي و كسب آمارهاي مورد نياز از منابع رسمي و غيررسمي و سپس تحليل آن ضروري است كه بايد از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و با همكاري ساير وزارتخانه‌هاي مرتبط انجام گيرد.»
او تهيه بانك اطلاعاتي، ايجاد و بهره‌گيري از شبكه مكانيزه هوشمند، ايجاد و توسعه مراكز كاريابي و فعال‌سازي واحدهاي مرتبط وزارت كار و امور اجتماعي را چهار گام اساسي توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و مراكز كاريابي عنوان كرد.
سعادتي ادامه داد:« تشكيل و تكميل بانك اطلاعاتي براي به روز نگهداشتن آمار نيروهاي اعزام شده و طبقه‌بندي مهارت‌ها و تخصص‌هاي آنها ضروري است و از سوي ديگر بودجه و برنامه تاسيس سياست فعال و پاسخگو براي اداره كل توسعه اشتغال خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي تامين نشده است.»
وي تصريح كرد:« در زمينه بهره‌گيري از شبكه مكانيزه هوشمند به منظور دستيابي مداوم به نيازهاي بازار كار جهاني، انتقال نيازها از شبكه به مراكز استاني و نيازمند شبكه رايانه‌اي مناسب هوشمند است كه وزارت كار، امور خارجه، اطلاعات و طرح تكفا مي‌توانند در تاسيس آن اقدام كنند.»
او با اشاره به موفق نبودن مراكز كاريابي داير شده مطابق با انتظاارت خواسته شده گفت:« وزارت كار و امور اجتماعي با شناسايي و كوشش در جهت دفع كاستي‌ها با بهره‌گيري از توانمندي‌ها فعال‌سازي كاريابي بين‌المللي و وابستگان كار در دستور كار خود قرار داده است و موسسات، سازمان‌ها و تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي مي‌توانند به عنوان بنگاه اقتصادي با حمايت جدي بانك‌ها، وزارت بازرگاني، صنايع و معادن و غيره؛ نقش با ارزشي در اين راستا ايفا كند.»
سعادتي فعال‌سازي واحدهاي مرتبط وزارت كار و امور اجتماعي را به عنوان چهارمين گام توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و مراكز كاريابي دانست و گفت:« تنظيم برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد و ارسال به واحدهاي استاني مرتبط اين وزارتخانه در خصوص راهبردهاي اجرايي حوزه برنامه‌ريزي راهبردي اشتغال موثر است و از سوي ديگر با توجه به اينكه وزارت كار مسوول عرصه روابط كار و صيانت از بازار كار ملي است بايد تلاش مضاعفي در تدوين استراتژي ملي مديريت مهاجرت نيروي كار و اشتغال در خارج از كشور انجام دهد.»
رييس سابق دفتر توسعه اشتغال خارج از كشور گفت:« مرحله اقدامات اوليه شناسايي و تدارك نيرو را در پي اقدامات اطلاع‌رساني و برنامه‌ريزي همچنين توسعه و فعال‌سازي، مراكز كاريابي مرتبط با اعزام نيروي كار به خارج از كشور با دومرحله صورت مي‌گيرد.»
وي توضيح داد:« متقاضياني كه ثبت نام شده‌اند از سوي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني به مراكز كاريابي هدايت مي‌شوند و بررسي توانمندي‌ها از طريق مصاحبه‌هاي حضوري اخذ مدارك معتبر و آزمون‌هاي فني و مهارتي خاص دسته‌بندي مي‌شوند تا بر اين اساس با برنامه سالانه بودجه‌اي و قابل كنترل كه از سوي دولت مصوب و به اجرا گذاشته مي‌شود موانع موجود را برطرف كند.»
وي با اشاره به جست‌وجوي فرصت‌هاي شغلي به عنوان يكي از مراحل اين طرح تصريح كرد:« بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور و ادارات كل استاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وابستگان كار و نمايندگي‌هاي وزارت امورخارجه در كشورهاي مختلف به منظور فراهم سازي زمينه‌هاي اشتغال براي نيروي كار ايراني در خارج از كشور است.»
او خاطرنشان كرد:« زمينه‌سازي براي انعقاد قراردادها تفاهم‌نامه‌هاي جذب نيرو و تحكيم روابط مي‌تواند با اهميت باشد و از سوي ديگر بايد مراكز كاريابي تحت حمايت‌هاي فني و اطلاعات وزارت كار و امور اجتماعي به روش‌هاي گوناگون فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نيروي كار ايراني را جست‌وجو كند.»
وي ادامه داد:« در اين صورت طبق مصوبه مجلس بايد حداقل 50 درصد مرجع اعتبار قراردادهاي خريد تجهيزات و فناوري راه و ترابري و غيره به آموزش، كارآموزي و اشتغال متقاضيان خارج از كشور قرار گيرد.»
سعادتي با اشاره به تجهيز نيروي كار متقاضي اعزام تاكيد كرد:« براي برخورداري نيروي كار ايراني از توانمندي‌هاي مناسب به گونه‌اي كه قابل رقابت با ساير كشورهاي اعزام كننده نيروي كار از جهت تخصص و مهارتي باشند؛ آموزش‌هاي فني و مهارتي بايد بر اساس استانداردهاي بين‌المللي و مراكز آموزش بين‌المللي به ويژه استانداردهاي اتحاديه اروپا صورت پذيرد.»
وي افزود:« در اين صورت با توجه به دقتي كه در انتخاب اوليه نيروهاي متقاضي از سوي موسسات مجاز به عمل مي‌آيد وزارت كار و امور خارجه، علوم، تحقيقات و فناوري براي بهبود اين امر بايد نسبت به شناسايي سازمان‌ها و مراكز آموزشي معتبر جهاني جهت انعقاد قرارداد برگزاري دوره‌هاي موردنظر و كسب اعتبار براي مدارك صادره اقدام كنند.»
وي اظهار كرد:« متقاضيان اعزام پس از آزمون و صدور گواهينامه مهارتي براي طي كردن ساير اقدامات اعزام به كاريابي‌هاي غيردولتي ديگر مراجع مربوطه ارجاع مي‌شوند و پس از مرحله تحكيم و قطعيت يافتن، مرحله انعقاد قرارداد با متقاضيان صورت مي‌گيرد كه براي اطمينان در انجام اين امر بايد از سوي وزارت كار و اموراجتماعي تاييد شود و در نهايت با ارائه حمايت‌ها براي اين افراد تدارك اعزام نيرو فراهم مي‌شود.»
سعادتي با تاكيد بر استفاده از اصول و معيارهاي انتخاب كشورهاي هدف به منظور توسعه اشتغال امكان اعزام نيروي كار به خارج از كشور افزود:« بدين منظور ارزيابي و بررسي كشورهاي مختلف از نظر فرصت‌هاي شغلي مناسب با مهارت‌ها و تخصص‌هاي نيروي كار داخلي و سنجش اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني بازار كار و برقراري ارتباط با مراكز آماري كشورهاي خارجي براي دسترسي به دستاوردهاي آنان در زمينه اشتغال و شناسايي مراكز خدمات آموزش فني ـ مهارتي معتبر در سطح جهان از دو طريق انجام مي‌شود.»
وي ايجاد و فعال‌سازي وابستگي‌هاي كار، فعال‌سازي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران را دو راه بررسي و تعيين كشورهاي هدف عنوان كرد و افزود:« بررسي زمينه‌هاي اشتغال، مذاكره و ارتباط با بخش‌هاي دولتي و خصوصي، زمينه‌سازي انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، مطالعه و شناسايي بازار كار و مقررات اشتغال، حمايت و پشتيباني از نيروي كار اعزامي از جمله حمايت‌هاي حقوقي اجتماعي، سياسي، رفاهي و ارائه خدمات بيمه‌سازي اطلاعاتي و خبري از طريق شبكه رايانه‌اي متمركز، ايجاد ارتباط با سازمان‌ها علمي، تحقيقاتي و آموزشي مرتبط و غيره از جزئيات يكي از مراحل اين طرح است.»
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home