Monday, October 17, 2005

یک زن دیگر به سنگسار محکوم شد


یک زن دیگر به سنگسار محکوم شد
منبع: روزنامه اعتماد ۲۳ مهر ۱۳۸۴

گروه‌ حوادث‌: يك‌ زن‌ ايراني‌ كه‌ با همدستي‌ مردي‌ افغاني‌ شوهر خود را به‌ قتل‌ رسانده‌ بود، به‌ جرم‌ زناي‌ محصنه‌ به‌ مرگ‌ محكوم‌ شد.به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فارس‌ عصر روز 29 دي‌ ماه‌ سال‌ 82 ماموران‌ آگاهي‌ ورامين‌ در جريان‌ قتل‌ مردي‌ در روستاي‌ حصار كوچك‌ اين‌ شهر قرار گرفتند.ماموران‌ پس‌ از حضور در محل‌ با جسد غرق‌ در خون‌ مردي‌ به‌ نام‌ عبدالله‌ روبرو شدند كه‌ با ضربات‌ چاقو به‌ قتل‌ رسيده‌ بود.در بررسي‌هاي‌ اوليه‌ مشخا شد همسر اين‌ مرد پس‌ از كشته‌ شدن‌ شوهرش‌ به‌ همراه‌ عامل‌ جنايت‌ كه‌ مردي‌ افغاني‌ است‌، فرار كرده‌ است‌. پسر مقتول‌ كه‌ شاهد ماجرا بود به‌ ماموران‌ گفت‌: ساعت‌ 12 شب‌ با سروصداي‌ پدرم‌ و يكي‌ از دوستانش‌ به‌ نام‌ عليرضا از خواب‌ بيدار شدم‌. عليرضا داخل‌ اتاق‌ ما بود كه‌ با چاقو به‌ جان‌ پدرم‌ افتاد و پس‌ از كشتن‌ او همراه‌ با مادرم‌ از خانه‌ فرار كردند.تحقيقات‌ پليس‌ براي‌ دستگيري‌ اين‌ زن‌ و مرد فراري‌ ادامه‌ داشت‌ تا اينكه‌ بعد از 9 روز مخفيگاه‌ صغرا )همسر مقتول‌( و عليرضا )متهم‌ به‌ قتل‌( در شهر اصفهان‌ شناسايي‌ شد و هر دو به‌ دام‌ ماموران‌ افتادند.عليرضا در بازجويي‌ به‌ ماموران‌ گفت‌: از چند سال‌ قبل‌ با شوهر صغرا دوست‌ بودم‌. چون‌ او هم‌ يك‌ افغاني‌ بود. چند بار شوهر صغرا به‌ افغانستان‌ رفته‌ بود و من‌ از همسر و بچه‌هايش‌ نگهداري‌ مي‌كردم‌. چند روز قبل‌ از حادؤه‌ عبدالله‌ )مقتول‌( به‌ من‌ تهمت‌ زد و گفت‌ كه‌ تو با همسر من‌ ارتباط‌ نامشروع‌ داري‌. عصباني‌ شدم‌ و تصميم‌ گرفتم‌ از او انتقام‌ بگيرم‌. آن‌ شب‌ به‌ خانه‌ عبدالله‌ رفتم‌ و او را با ضربات‌ چاقو كشتم‌. سپس‌ با صغرا به‌ افغانستان‌ فرار كرديم‌.صغرا كه‌ يك‌ زن‌ ايراني‌ است‌ در بازجويي‌ گفت‌: چند سال‌ پيش‌ پدرم‌ به‌ زور مرا به‌ عقد عبدالله‌ كه‌ يك‌ مرد افغاني‌ بود، در آورد. من‌ اصلا او را دوست‌ نداشتم‌ و مرتب‌ آزارم‌ مي‌داد. ولي‌ با اين‌ حال‌ قصد كشتن‌ شوهرم‌ را نداشتم‌. شب‌ حادؤه‌ كه‌ عليرضا به‌ خانه‌ ما آمد، بعد از اينكه‌ شوهرم‌ را كشت‌، من‌ ترسيدم‌ در خانه‌ بمانم‌ با خود فكر مي‌كردم‌ كه‌ برادران‌ شوهرم‌ مرا مي‌كشند، بخاطر همين‌ با عليرضا )متهم‌( فرار كردم‌.هر دو متهم‌ چندي‌ پيش‌ در شعبه‌ 71 دادگاه‌ كيفري‌ محاكمه‌ شدند و قضات‌ اين‌ شعبه‌ عليرضا را بخاطر قتل‌ عمدي‌ به‌ قصاص‌ )اعدام‌( و به‌ اتهام‌ رابطه‌ نامشروع‌ به‌ 100 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ كردند. همچنين‌ صغرا )همسر مقتول‌( هم‌ بخاطر معاونت‌ در قتل‌ به‌ 15 سال‌ حبس‌ و از لحاظ‌ زناي‌ محصنه‌ به‌ سنگسار محكوم‌ شد.احكام‌ صادره‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ كشور فرستاده‌ شد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home