Wednesday, October 19, 2005

برکناری چهل تن از مدیران دانشگاه اصفهان،کمتر از یک ماه پس از انتصاب رئیس جدید


برکناری چهل تن از مدیران دانشگاه اصفهان،کمتر از یک ماه پس از انتصاب رئیس جدید

امروز:در حالي كه هنوز يك ماه از انتصاب محمدحسين رامشت به رياست دانشگاه اصفهان نمي‌گذرد- وي ظرف چند روز گذشته حکم برکناری بیش از 40 تن از مدیران این دانشگاه را ابلاغ نموده است.به گزارش رسیده به سایت امروز علاوه بر تغییرات گسترده در سطح معاونت های مالي و اداري ، فرهنگي ، دانشجويي ،‌ پژوهشی دانشگاه و مسولان فرهنگي، روابط عمومي ، اداره كارآفريني و اداره كل دانشجويي، رؤساي انتخابي دانشكده‌هاي ادبيات و علوم انساني، علوم ، زبان نيز بركنار شده و رؤساي انتصابي از سوی رئيس دانشگاه جايگزين آنها شده اند.شایان ذکر است: رامشت چندي پيش به هنگام انتخابات رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني تنها 20 راي از 90 راي هيأت علمي را از آن خود كرد. وي پس از كسب عنوان رياست دانشگاه رقيب اصلي خود را از رياست دانشكده ادبيات بركنار كرد.
رئیس صداوسيماي مركز اصفهان نرفته برگشتامروز: كلباسي رئيس پيشين سازمان صداوسيماي مركز اصفهان كه چندي پيش از سوي معاون امور استان‌هاي سازمان صداوسيما به عنوان مشاور منصوب و پست خود را به مينايي واگذار کرده بود، در يك اقدام غيرمتظره مجددا به رياست اين سازمان دراین شهر منصوب شد.بنا به گزارش رسیده به سایت امروز در کلباسی روز 16 مهر ماه طی یک معارفه اختصاصي به اصفهان بازگشت وپست گذشته خود را تحویل گرفت.شنيده ها حاكی از آن است كه اختلاف وي با معاون امور استان هاي سابق سازمان صداوسيما علت اصلی اين تغيير و تحولات بوده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home