Friday, October 21, 2005

ایران دارای بدترین وضعیت آزادی مطبوعات در منطقه خاورمیانه شناخته شد

ایران دارای بدترین وضعیت آزادی مطبوعات در منطقه خاورمیانه شناخته شد
سازمان خبرنگاران بدون مرز، در گزارش سالیانه خود برای چندمین بار ایران را بدترین کشور خاورمیانه در خصوص آزادی مطبوعات معرفی کرد. بر اساس گزارش سال 2005 این سازمان، کره شمالی بار دیگر با رتبه 167، خطرناک ترین کشور جهان در زمینه آزادی مطبوعات اعلام شده و کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، هلند، نروژ و سوئیس به طور مشترک در صدر کشورهای دارای مطبوعات آزاد قرار گرفتند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home