Friday, October 21, 2005

یک کودک پنج ساله در مشهد بر اثر شکنجه و کتک خوردن از سوی ناپدری و مادرش جان سپرد

یک کودک پنج ساله در مشهد بر اثر شکنجه و کتک خوردن از سوی ناپدری و مادرش جان سپرد
پزشکان می گویند، آثار شکنجه با سیگار بر روی بدن این کودک مشاهده شده است. مادر کودک پنج ساله هنگام انتقال او برای درمان به بیمارستان گفته بود که فرزندش به زمین خورده است اما پزشکان پس از معاینه متوجه شدند که کودک به زمین زده شده و دچار قطع نخاع و آسیب مغزی شده است. کودک پنج ساله پس از چند روز در بیمارستان درگذشت. مقامهای انتظامی مشغول تحقیق از مادر و ناپدری کودک هستند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home