Sunday, October 16, 2005

رئیس جمهور اکوادر دستگیر شد06:56 گرينويچ - شنبه 15 اکتبر 2005
رييس جمهور سابق اکوادور دستگير شد
لوسيو گوتيه رز، رييس جمهوری سابق اکوادور هنگام بازگشت به کشورش دستگير شده است.
وی به حال تبعيد در کلمبيا زندگی می کرد.
آقای گوتيه رز که در آوريل سال جاری توسط کنگره اکوادور از مقام خود خلع شد، متعهد شده است مجددا قدرت را در دست بگيرد. وی با اتهام تهديد امنيت ملی کشورش روبرو است.
رييس جمهور سابق اکوادور حاضر نشده است آلفردو پالاسيو، رييس جمهوری جديد اين کشور را به رسميت بشناسد. آقای پالاسيو در پی برکناری لوسيو گوتيه رز به قدرت رسيد.
آلفردو پالاسيو در تلويزيون اکوادور اعلام کرده است که قصد دارد طرح همه پرسی مربوط به بازنويسی قانون اساسی را هر چه سريعتر عملی کند. در پی سرنگونی آقای گوتيه رز، اين يکی از وعده های اصلی رييس جمهور جديد اکوادور بود.
خبرنگاران می گويند بازگشت رييس جمهور سابق ممکن است به بروز بی ثباتی بيشتر در کشوری منجر شود که طی هشت سال اخير، سه رييس جمهور آن از قدرت برکنار شده اند.
پليس جهت متفرق کردن طرفداران آقای گوتيه رز، در دو تظاهرات کوچک از گاز اشک آور استفاده کرده است.
لوسيو گوتيه رز در سال 2002 به عنوان يک چهره چپ توده گرا به قدرت رسيد که برنامه مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشت، اما هنگامی که با دشورايهای اقتصادی روبرو شد، به پيروی از توصيه های صندوق بين المللی پول، به سياستهای اقتصاد باز و بازار آزاد روی آورد.
همين گرايش سبب شد تا آقای گوتيه رز حمايت بسياری از هواداران خود را از دست بدهد.
وی در آوريل سال جاری پس از يک هفته تظاهرات خيابانی و اعتراضات شديد مخالفانش، توسط کنگره اکوادور عزل شد.
تصميم او برای اجرای توصيه های صندوق بين المللی پول و اعمال سياستهای سختگيرانه اقتصادی نارضايتی فزاينده ای را به دنبال آورده بود.
اما سرنوشت حکومت او در دسامبر سال گذشته رقم خورد؛ زمانی که کوشيد تا ترکيب ديوان عالی کشور را با برکناری 27 نفر از 31 قاضی آن به کلی تغيير دهد. منتقدان، اين اقدام لوسيو گوتيه رز را تلاشی برای تحکيم قدرت او تلقی کردند.
قضات تازه ای که او به اين ديوان منصوب کرد، اتهام فساد مالی عليه دو رئيس جمهور پيشين اکوادور را لغو کردند. اين تصميم به خشم عمومی دامن زد. آقای گوتيه رز، نهايتا اعضای دادگاه تازه را نيز اخراج کرد اما ديگر برای نجات رياست جمهوری اش دير شده بود.
پس از آنکه آقای گوتيه رز بر استفاده از خشونت برای پايان دادن به تظاهرات صحه گذاشت که دست کم به مرگ يک نفر انجاميد، کنگره اکوادور او را عزل کرد.
لوسيو گوتيه رز، سومين رئيس جمهور اکوادور است که از سال 1997 تاکنون از اريکه قدرت سرنگون شده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home