Friday, October 14, 2005

شديدترين زلزله پاكستان 2ميليون بي‌خانمان برجاي گذاشت


شديدترين زلزله پاكستان 2ميليون بي‌خانمان برجاي گذاشت نگراني‌ها از شيوع كشنده‌ترين بيماريها درمنطقه افزايش يافت صليب سرخ نسبت به مرگ بازماندگان گرسنه هشدار داد
سرويس: حوادث 1384/07/20 10-12-2005 10:39:30 8407-09841: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
بارش‌هاي شديد باران، بالگرد‌هايي كه توان‌ چنداني براي امدادرساني ندارند و دهها كاميون مملو از بار كه در جاده‌هاي تخريب شده پاكستان بويژه در اطراف «مظفرآباد» متوقف شده‌اند، در كنار صدها هزار پاكستاني و هندي چشم‌انتظار دريافت ابتدايي‌ترين كمك‌هاي غذايي و دارويي، يكي از تراژدي‌هاي انساني شبه قاره هند را رقم خواهد زد.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا در حاليكه 4 روز از وقوع شديدترين زمين‌لرزه تاريخ پاكستان مي‌گذرد، نگراني مقامات اين كشور و كشورهاي همسايه بويژه هند و افغانستان با افزايش احتمال شيوع كشنده‌ترين بيماري‌ها در ميان ميليون‌ها بي‌خانمان از جمله وبا، سرخك، سرخچه و اسهال وارد مرحله تازه‌اي شده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home